Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka
 
Literárna súťaž 2019

Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlasuje 15. ročník literárnej súťaže
pre študentov stredných a vysokých škôl na tému:
„Inšpiratívny generál Štefánik“.

    Súťaže sa môže zúčastniť každý študent / študentka, ktorý napíše ľubovoľnú úvahu, esej, príbeh, báseň v slovenskom jazyku, v rozsahu 400 - 500 slov na uvedenú tému a zašle ju do 3. novembra 2019 na e-mailovú adresu: sutaz@mod.gov.sk vo formáte .doc, .docx alebo .odf (nie .pdf).
    Podmienkou zaradenia práce do hodnotenia je aj zaslanie podpísaného súhlasu so spracovaním osobných údajov elektronickou formou.
    Zaslaním práce účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojho príspevku bez uvedenia osobných údajov na FB profile Ministerstva obrany SR.
 
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (90006)