Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Zasadnutie panelu AVT STO NATO v Akadémii ozbrojených síl
 
    Od 20. do 24. mája 2019 sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši koná 43. AVT Panel Business Meeting Week (Panel AVT STO NATO - Applied Vehicle Technology - Science and Technology Organization).

    Panel združuje viac ako tisíc vedcov, inžinierov a technických expertov, usiluje sa o skvalitnenie efektívnosti, spoľahlivosti, dostupnosti a bezpečnosti dopravných prostriedkov v prostredí - pozemná, námorná, vzdušná, vesmírna doprava, a to prostredníctvom aplikácií progresívnych technológií. Využíva spoločné odborné znalosti expertov v oblastiach - mechanické systémy, konštrukcie a materiály, pohonné a energetické systémy, stabilita a kontrola hydromechanických systémov.

    Panel zasadá 2x ročne v rôznych krajinách sveta. Na tomto 43. zasadnutí panelu je v Akadémii ozbrojených síl zaregistrovaných 474 účastníkov z krajín NATO a partnerských mierových krajín, rokovanie panelu prebieha v 30 pracovných skupinách a v 6 výboroch. Sprievodnou akciou tohto panelu je AVT- 322 Specialists’ Meeting “Combustion products, exposure and related risks“, kde sa pojednáva o výbušninách, trhavinách a rizikách s tým spojenými.

    Zasadnutie AVT panelu v takomto rozsahu sa koná prvýkrát v Slovenskej republike, ktorá má v štruktúre AVT STO stálu panelovú zástupkyňu doc. Ing. Marianu Kuffovú, PhD. z Akadémie ozbrojených síl.

    43. zasadnutie panelu otvoril mjr. Dr. David Lecompte (Belgicko), predseda panelu. Otvorenia sa zúčastnili aj plk. Ing. Vladimír Kavický, PhD., generálny riaditeľ - národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Sekcie modernizácie MO SR a za hostiteľskú organizáciu rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, PhD.

    Ďalšie zasadnutie Panelu AVT sa uskutoční v októbri t. r. v Nórsku.
  
  
  
        Ďalšie fotografie: -ds-   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6114)