Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Zasadnutie panelu AVT STO NATO v Akadémii ozbrojených síl
 
    Od 20. do 24. mája 2019 sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši koná 43. AVT Panel Business Meeting Week (Panel AVT STO NATO - Applied Vehicle Technology - Science and Technology Organization).

    Panel združuje viac ako tisíc vedcov, inžinierov a technických expertov, usiluje sa o skvalitnenie efektívnosti, spoľahlivosti, dostupnosti a bezpečnosti dopravných prostriedkov v prostredí - pozemná, námorná, vzdušná, vesmírna doprava, a to prostredníctvom aplikácií progresívnych technológií. Využíva spoločné odborné znalosti expertov v oblastiach - mechanické systémy, konštrukcie a materiály, pohonné a energetické systémy, stabilita a kontrola hydromechanických systémov.

    Panel zasadá 2x ročne v rôznych krajinách sveta. Na tomto 43. zasadnutí panelu je v Akadémii ozbrojených síl zaregistrovaných 474 účastníkov z krajín NATO a partnerských mierových krajín, rokovanie panelu prebieha v 30 pracovných skupinách a v 6 výboroch. Sprievodnou akciou tohto panelu je AVT- 322 Specialists’ Meeting “Combustion products, exposure and related risks“, kde sa pojednáva o výbušninách, trhavinách a rizikách s tým spojenými.

    Zasadnutie AVT panelu v takomto rozsahu sa koná prvýkrát v Slovenskej republike, ktorá má v štruktúre AVT STO stálu panelovú zástupkyňu doc. Ing. Marianu Kuffovú, PhD. z Akadémie ozbrojených síl.

    43. zasadnutie panelu otvoril mjr. Dr. David Lecompte (Belgicko), predseda panelu. Otvorenia sa zúčastnili aj plk. Ing. Vladimír Kavický, PhD., generálny riaditeľ - národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Sekcie modernizácie MO SR a za hostiteľskú organizáciu rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, PhD.

    Ďalšie zasadnutie Panelu AVT sa uskutoční v októbri t. r. v Nórsku.
  
  
  
        Ďalšie fotografie: -ds-   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70037)