Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Mínovanie na cvičisku taktiky
 
    Kadeti 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, vojenských odborností mechanizovaná, delostrelecká a ženijná, vykonali výcvik v mínovaní s cvičnou ženijnou muníciou na „taktickom cvičisku“ v areáli školy. Praktický výcvik plynule nadväzoval na teoretické zamestnania vykonané v predmete „Ženijná podpora I.“

    „Zvládnutie portfólia poznatkov a praktických návykov pri plnení ženijných prác je v rámci prípravy budúcich dôstojníkov (veliteľov čiat) pozemných síl nevyhnutné. Kadeti sa počas výcviku naučili aplikovať zásady manipulácie s cvičnými protitankovými mínami a prakticky si precvičili zapúšťanie mín do terénu, zriaďovanie mínových polí a spracovanie dokumentácie zátarás“, uviedol riadiaci výcviku kpt. Ing. Jaroslav Kompan a zároveň ocenil najmä disciplinovaný a iniciatívny prístup kadetov k výcviku a skonštatoval, že vykonané zamestnanie im poskytlo výbornú príležitosť na zvýšenie bojovej a odbornej pripravenosti.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70142)