Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Výcvik v mínovaní s ostrou ženijnou muníciou
 
    Dňa 14. marca 2019 sa v priestoroch Centra výcviku Lešť uskutočnil spoločný výcvik kadetov 3. ročníka (študentov programu Bezpečnosť a obrana štátu vojenskej odbornosti G30) s príslušníkmi ženijných odborností 1. mechanizovanej brigády v mínovaní s ostrou ženijnou muníciou.

    Výcvik s ostrou ženijnou muníciou (ostré míny, ženijné náloživo a roznecovadlá) plynule nadväzoval na vykonanú teoretickú a praktickú prípravu, ktorá prebehla v rámci predmetu Ženijná podpora I v ZS 2018/2019. Kadeti si zdokonalili teoretické vedomosti a získali praktické návyky pri práci s ostrou ženijnou muníciou, ktoré sú pre ich ďalšie odborné ženijné pôsobenie v rámci jednotiek a útvarov OS SR kritické. Každý z kadetov mal možnosť pripraviť na použitie a následne položiť do mínového poľa ostré protitankové míny. Zároveň na konci zamestnania kadeti použité míny zničili výbuchom v stálej trhacej jame. Hodnotu výcviku znásobili náročné poveternostné podmienky, pretože výcvik bol vykonaný v pravom „leštianskom“ počasí.

    Riadiaci výcviku kpt. Ing. Jaroslav Kompan na záver zamestnania ocenil najmä iniciatívny a pozitívny prístup všetkých účastníkov výcviku a skonštatoval, že kadeti svoj „ženijný krst ohňom a blatom“ zvládli.
  
  
  
    text, foto: kpt. Ing. Jaroslav Kompan    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70032)