Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Metodika pre telocvikárov z OS SR
 
    Z poverenia Veliteľa Pozemných síl OS SR zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl vo svojich priestoroch v dňoch 13. - 14. 3. 2019 metodické zamestnanie „telocvikárov“ a telovýchovných pracovníkov rezortu obrany.

    Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom odbornú inštruktáž v oblasti športového tréningu, vytvorenia štandardných podmienok telesnej prípravy a rozvoja kondície profesionálnych vojakov, a tak zvýšiť úroveň ich odborných vedomostí a praktických zručností v špeciálnej telesnej príprave profesionálnych vojakov. Program metodiky sa v prvý deň zaoberal teóriou športového tréningu a didaktikou telesnej prípravy, analyzoval komplexný pohybový program (KPP), ďalej riešil otázky rozvoja pohyblivosti a maximálnej sily, silovo - rýchlostných a silovo – vytrvalostných schopností. Ukončený bol vyhodnotením Výcvikového roka (VR) 2018. Druhý metodický deň na katedre telesnej výchovy a športu sa špecializoval na metodiku v oblasti vojensko-praktického lezenia + skokansko - akrobatické cvičenie (SAC), metodiku boja zblízka, zrýchlené presuny, prekážkové dráhy, vojensko - praktické plávanie, letné a zimné prežitie.

    Lektormi tohto zamestnania, ktorého sa zúčastnilo 20 profesionálnych vojakov z útvarov OS SR, boli učitelia katedry npor. Mgr. Roman Markovič, Mgr. Peter Žiška, PhD., Mgr. Marek Marcinčin, Mgr. Martin Rázus, z OS SR hlavný telocvikár pozemných síl kpt. PaedDr. Martin Bieľak.

    Garantom podujatia bol Mgr. Dušan Litva, PhD., vedúci katedry telesnej výchovy a športu, ktorý uviedol: „Vyhodnotenie VR poukázalo na potrebu nastavenia zmien v telovýchovnom procese v oblasti špeciálnej telesnej prípravy profesionálnych vojakov. Telesná príprava, špeciálny výcvik vojakov musí rešpektovať špecifiká druhov vojsk v OS SR, k tomu je nutné nielen budovať a využívať v útvaroch učebno - výcvikové základne, napr. atletické dráhy pre štandardné testovanie profesionálnych vojakov, ihriská, letné posilňovne a prekážkové dráhy, lezecké steny, ale aj zjednotiť výklad s praktickým naplňovaním obsahu telovýchovnej prípravy“.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70152)