Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Krátkodobý odborný kurz: Projektové riadenie
 
    Katedra logistického zabezpečenia (KtLZ) Akadémie ozbrojených síl uskutočnila v dňoch 16. - 19. septembra 2019 krátkodobý odborný kurz s názvom „Projektové riadenie“. Cieľom kurzu bolo objasniť jeho účastníkom problematiku plánovania projektov v rezorte obrany, analyzovať a priblížiť postupy ako aplikovať do praxe Smernicu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2019 o vyzbrojovaní.

    Obsah tejto vzdelávacej aktivity sa zaoberal problematikou projektového riadenia, poslaním a tvorbou požiadaviek na projekt, plánovaním projektu, jeho finančným zabezpečením, verejným obstarávaním, zásadami realizácie a ukončenia projektu.

    „Kurzu sa zúčastnilo 10 príslušníkov z rezortu MO SR, ktorí mali možnosť vyskúšať si v jeho priebehu rôzne plánovacie techniky, používané pod pojmom Best Practice“, uviedol doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., vedúci KtLZ, garant kurzu a dodal, že účastníci zvlášť ocenili prácu v tímoch a priebežnú diskusiu k preberanej tematike.

    V kurze prednášali ďalej lektori Ing. Soňa Jirásková, PhD., Ing. Stanislav Morong, PhD. (obaja z KtLZ) a doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. (Katedra spoločenských vied a jazykov AOS).

    Účastníci kurzu „Projektové riadenie“ v spätnej väzbe kladne zhodnotili jeho priebeh a očakávajú, že v budúcnosti bude realizované jeho pokračovanie.

    Ďalší kurz projektového riadenia sa na KtLZ uskutoční v novembri 2019.
  
        
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6443)