Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Krátkodobý odborný kurz: Projektové riadenie
 
    Katedra logistického zabezpečenia (KtLZ) Akadémie ozbrojených síl uskutočnila v dňoch 16. - 19. septembra 2019 krátkodobý odborný kurz s názvom „Projektové riadenie“. Cieľom kurzu bolo objasniť jeho účastníkom problematiku plánovania projektov v rezorte obrany, analyzovať a priblížiť postupy ako aplikovať do praxe Smernicu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2019 o vyzbrojovaní.

    Obsah tejto vzdelávacej aktivity sa zaoberal problematikou projektového riadenia, poslaním a tvorbou požiadaviek na projekt, plánovaním projektu, jeho finančným zabezpečením, verejným obstarávaním, zásadami realizácie a ukončenia projektu.

    „Kurzu sa zúčastnilo 10 príslušníkov z rezortu MO SR, ktorí mali možnosť vyskúšať si v jeho priebehu rôzne plánovacie techniky, používané pod pojmom Best Practice“, uviedol doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., vedúci KtLZ, garant kurzu a dodal, že účastníci zvlášť ocenili prácu v tímoch a priebežnú diskusiu k preberanej tematike.

    V kurze prednášali ďalej lektori Ing. Soňa Jirásková, PhD., Ing. Stanislav Morong, PhD. (obaja z KtLZ) a doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. (Katedra spoločenských vied a jazykov AOS).

    Účastníci kurzu „Projektové riadenie“ v spätnej väzbe kladne zhodnotili jeho priebeh a očakávajú, že v budúcnosti bude realizované jeho pokračovanie.

    Ďalší kurz projektového riadenia sa na KtLZ uskutoční v novembri 2019.
  
        
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70195)