Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Logistika I.
 
    Katedra logistického zabezpečenia Akadémie ozbrojených síl (AOS) realizovala v dňoch 18. - 20. marca 2019 odborný kurz „Logistika I“.

    „Kurz zabezpečujeme už niekoľko rokov. Záujem o zaradenie do kurzu je dlhodobo vyšší ako limitované kapacitné možnosti zabezpečujúceho pracoviska. Pre základnú orientáciu v odbore vojenskej logistiky poskytuje poznatky, najmä pre absolventov DKAVŠ, resp. iných príslušníkov OS SR, ktorí boli zaradení na logistickú špecializáciu v poslednom období a predtým vykonávali funkcie mimo špecializácií patriacich do odboru L10 “, uviedol garant kurzu Ing. Stanislav Morong, PhD.

    V priebehu kurzu nadobúdajú jeho účastníci poznatky o špecifických rysoch vojenskej logistiky v komparácii s podnikovou, všeobecnou logistikou, teda informácie o vývoji logistiky v civilnom sektore a v OS SR. Získavajú prehľad o vnútornej štruktúre vojenskej logistiky, jej funkčných oblastiach, vybraných špecializáciách z aspektu manažmentu jednotlivých zásobovacích tried a služieb, ako aj o aktuálnom stave a perspektívach jej rozvoja. Nadobúdajú informácie o funkčných oblastiach vojenskej logistiky v stave bezpečnosti, poskytovania poľných služieb, o logistickej podpore v operáciách MKM, o manažmente logistiky na taktickom a operačnom stupni velenia. Kurz vo svojom obsahu zahŕňa aj informácie o význame programovania vo vojenskej logistike, tiež zásady pri decentrálnom verejnom obstarávaní v OS SR. Časť jeho tematiky je obsahovo zameraná na špecifické oblasti, tentokrát na hospodárenie so zdravotníckym materiálom.

    V kurze vystupovali lektori z AOS - doc. Ing. Miroslav Školník, PhD., Ing. Viera Frianová, PhD., Ing. Stanislav Morong, PhD. a externí lektori PharmDr. Peter Dučák (ÚHL), pplk. Ing. Milan Nápoky (ÚLZ Trenčín), mjr. Ing. Jozef Dudáš, PhD. (ÚLZ Trenčín), mjr. Ing. František Gubáš, PhD. (ÚHL).

    Tejto odbornej vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo 26 profesionálnych vojakov z útvarov OS SR, ktorí v spätnej väzbe uviedli, že majú záujem o ďalšie (nadstavbové) vzdelávanie, špecificky orientované na jednotlivé logistické služby.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70182)