Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
 
    Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (CV AOS) v spolupráci so sekciou kontroly (SEKO MO SR) organizovalo v dňoch 11. - 13. 6. 2019 „Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností“ pre vybraných zamestnancov rezortu MO SR a profesionálnych vojakov, ktorí riadia alebo vykonávajú vnútornú kontrolu, resp. finančnú kontrolu, prijímajú a vybavujú podnety alebo sťažnosti.

    Cieľom kurzu bolo predstaviť funkčnosť modulu riadenia kontrolnej činnosti a prácu v ňom, ozrejmiť postupy a činnosť riadiacich zamestnancov v rezorte MO SR pri prijatí a následnom ďalšom riešení podaní, sťažností a podnetov.

    Garantom krátkodobého odborného kurzu bol Ing. Rudolf Kúkel, PhD. (SEKO MOSR). Vzdelávacia aktivita bola lektorsky zabezpečená zamestnancami SEKO MO SR - JUDr. Peter Vojtuš, Ing. Pavel Vrbický, Ing. Štefan Krivošík, Ing. Roman Ďurek.

    Absolventom kurzu v mene riaditeľa CV poblahoželal kpt. Ing. Ivan Šmihovský a spolu s garantom kurzu odovzdal osvedčenia o jeho absolvovaní.
  
  
    text: npor. Ing. Karina Marcinčinová    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87539)