Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Kurz - Etiketa manažéra veliteľa
 
    Vychádzajúc z myšlienky J. A. Komenského “Chvályhodní sú ľudia, ktorí pri vzdelávaní neľutujú žiaden čas ani námahu“ pripravila Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl (AOS) v spolupráci s Katedrou logistického zabezpečenia AOS krátkodobý odborný kurz s názvom Etiketa manažéra veliteľa. Trval od 11. - 14. 2. 2019 a zúčastnilo sa ho 19 záujemcov z Centra výcviku Lešť.

    Kurz bol vedený odbornými lektormi z AOS a učiteľmi z Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša prakticky a teoreticky. Počas troch dní sa jeho účastníci zoznámili s „Veľkou knihou etikety“ od Ladislava Špačka, s aktuálnymi spoločenskými podujatiami vo svete, v Európe, a to cez interaktívne videá, ktoré zahŕňali otázky spoločenského odievania mužov a žien, správania sa, zoznámili sa s gastronomickými a hotelierskymi službami, s etikou obsluhy a slávnostného stolovania.

    V rámci kurzu navštívili odborné učebne Hotelovej akadémie, kde ich renomovaní majstri oboznámili s najnovšími trendami v oblasti slávnostných tabúľ, zdravého životného štýlu a somelierstva. Garanti kurzu doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. a doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. ocenili aktívnu spoluprácu AOS s Hotelovou akadémiou pri vedení tohto kurzu a uviedli, že samotní účastníci (v spätnej väzbe), označili tému „etiketa manažéra veliteľa“ za prínos v osobnostnom vzdelávaní.
  
  
  
    text, foto: -mp-, -lb-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70202)