Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 23. 09. 2019        
 Hlavná stránka

74. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš
 
    S pozvaním “nože príďte, kým ešte žijú pamätníci, svedkovia očití...“ (básnik Andrej Plávka) sa 4. 4. 2019 pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš od fašizmu uskutočnili na Námestí osloboditeľov pri pomníku vojakov Červenej armády a na vojenskom cintoríne na Háji pietne akty kladenia vencov obetiam 2. svetovej vojny. Aktov sa zúčastnili predstavitelia mesta, okresu, spoločenských organizácií, klubov, občania mesta. Za Akadémiu ozbrojených síl vence k pomníkom položili rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., profesionálni vojaci a kadeti akadémie vykonávali čestnú stráž pri pomníkoch a niesli kvetinové vence.

    „Pamätníci a účastníci vojny pomaly odchádzajú do večnosti, ale veríme, že nie do zabudnutia“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč a pozdravil jediného prítomného priameho účastníka bojov 2. svetovej vojny Pavla Chrapčiaka (93 rokov).
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 9. 2019
   Slávnostná imatrikulá-
cia študentov UTV
 
     24. 9. 2019
   Slávnostné otvorenie
kurzov DKAVŠ 21
 
     24. - 27. 9. 2019
   ALL ROUNDER 2019
 
     27. 9. 2019
   Otvorenie AR 2019/2020,
imatrikulácia študentov
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2019   (70857)