Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 10. 12. 2019        
 Hlavná stránka


Kadeti v Bruseli
 
    V dňoch 21. - 25. januára 2019 sa konal v Kráľovskej vojenskej akadémii v Bruseli (Belgicko) seminár „Senior Cadets´ Seminar on Leadership“. Zúčastnilo sa ho 32 kadetov z 18 krajín. Slovenskú republiku zastupovali kadeti 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – voj. Jakub Nyéki a voj. Lukáš Matušík, ktorí uviedli: „Seminár pozostával z úvodnej časti – 14 disciplín z oblasti športovo-vedomostných hier, ktorá tímy kadetov naštartovala ďalej do prednášok a workshopov“.

    Prednáškové bloky obsiahli témy: Generačný rozdiel medzi dôstojníkmi, Komunikácia (podriadený, nadriadený), Motivácia podriadených (k výkonom) a Sociálne siete (z hľadiska bezpečnosti). V prednáškach vystúpili hlavní velitelia Belgickej armády a jej odborníci v spomenutých problematikách. Skupinové workshopy predstavovali výmenu a zdieľanie názorov kadetov zúčastnených krajín. Voj. Nyéki: „V tejto časti sme mohli porovnať naše názory a poznatky s názormi kadetov ďalších krajín. Konštatovali sme, že v mnohých otázkach sa zhodneme.“

    Na záver zhodnotil voj. Nyéki prínos seminára v tom, že účastníci si rozšírili obzory v oblasti leadershipu a práce s podriadenými.
  
        
    text: -hg-    
foto: -jn-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 12. 2019
   VIANOČNÁ AKADÉMIA 2019
 
     22. 2. 2020
   BÁL AOS
 
     4. 12. 2019
   Stretnutie s Mikulášom
 
 Oznamy
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 10. decembra 2019   (33577)