Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 19. 11. 2019        
 Hlavná stránka


Ukončenie kurzu ISOC 20
 
    Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý začal 25. februára 2019, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 26. apríla 2019. Kurzu sa zúčastnilo 17 dôstojníkov v hodnostiach nadporučík až major z Českej republiky, Gruzínska, Ukrajiny a Slovenskej republiky.

    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa pripravovali celkom 9 týždňov, počas ktorých absolvovali problematiku plánovania a vedenia vojenských operácií na taktickom stupni velenia v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Oboznámili sa s používaním jednotiek rôznych špecializácií a služieb a taktiež s organizačnými štruktúrami jednotlivých bojových jednotiek. Získali základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces a sú pripravení pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni.

    Okrem prednášok a praktických cvičení absolvovali poznávací výlet do Nízkych a Vysokých Tatier, na pôde akadémie prezentovali svoje krajiny na tzv.„International Day“ a zúčastnili sa futsalového turnaja „O pohár riaditeľa centra vzdelávania“, ktorý aj vyhrali.

    Na záverečnej ceremónii ukončenia kurzu sa zúčastnili: plk. Ing. Tomáš Szalai - v zastúpení riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, plk. Ing. Ferdinand Muríň - v zastúpení náčelníka Generálneho štábu OS SR, doc. Ing. Peter Spilý, PhD. - prorektor pre vzdelávanie AOS, plk. Ing. Jozef Wesselényi, Ph.D. - riaditeľ Centra vzdelávania AOS a náčelník Oddelenia medzinárodných kurzov AOS - mjr. Ing. Roman Kráľ.

    Na záver slávnostného zhromaždenia zablahoželali pozvaní hostia absolventom k úspešnému absolvovaniu kurzu. Oceneným najlepším študentom kurzu sa stal npor. Ing. Marek Váňa z Českej republiky.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     4. 12. 2019
   Stretnutie s Mikulášom
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
     20. - 21. 11. 2019
     Predvianočná predajná výstava kníh
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Oznamy
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. novembra 2019   (27360)