Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Ukončenie kurzu ISOC 20
 
    Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý začal 25. februára 2019, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 26. apríla 2019. Kurzu sa zúčastnilo 17 dôstojníkov v hodnostiach nadporučík až major z Českej republiky, Gruzínska, Ukrajiny a Slovenskej republiky.

    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa pripravovali celkom 9 týždňov, počas ktorých absolvovali problematiku plánovania a vedenia vojenských operácií na taktickom stupni velenia v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Oboznámili sa s používaním jednotiek rôznych špecializácií a služieb a taktiež s organizačnými štruktúrami jednotlivých bojových jednotiek. Získali základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces a sú pripravení pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni.

    Okrem prednášok a praktických cvičení absolvovali poznávací výlet do Nízkych a Vysokých Tatier, na pôde akadémie prezentovali svoje krajiny na tzv.„International Day“ a zúčastnili sa futsalového turnaja „O pohár riaditeľa centra vzdelávania“, ktorý aj vyhrali.

    Na záverečnej ceremónii ukončenia kurzu sa zúčastnili: plk. Ing. Tomáš Szalai - v zastúpení riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, plk. Ing. Ferdinand Muríň - v zastúpení náčelníka Generálneho štábu OS SR, doc. Ing. Peter Spilý, PhD. - prorektor pre vzdelávanie AOS, plk. Ing. Jozef Wesselényi, Ph.D. - riaditeľ Centra vzdelávania AOS a náčelník Oddelenia medzinárodných kurzov AOS - mjr. Ing. Roman Kráľ.

    Na záver slávnostného zhromaždenia zablahoželali pozvaní hostia absolventom k úspešnému absolvovaniu kurzu. Oceneným najlepším študentom kurzu sa stal npor. Ing. Marek Váňa z Českej republiky.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70196)