Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Erasmus+ Srbsko
 
    V rámci Programu Erasmus+, spolupráca s partnerskými krajinami, pôsobili v dňoch 17. - 21. 6. 2019 v Akadémii ozbrojených síl (AOS) plk. doc. Ing. Bojan Milanovič, PhD. a pplk. Vladimír Ristič z Univerzity obrany z Belehradu (Srbsko). Doc. Milanovič vystúpil na Katedre elektroniky AOS s prednáškami zameranými na teoretickú elektroniku a mikrovlnovú techniku, zvlášť sa venoval netradičnému postupu odvodenia telegrafnej rovnice. Prednášok sa zúčastnili študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Elektronické zbraňové systémy.

    Na katedre elektroniky sa doc. Milanovič zoznámil s jej vedeckým výskumom a projektmi, prezrel si laboratóriá a odborné pracoviská katedry a rokoval o otázkach zosúladenia študijných programov v rámci možnej výmeny študentov v intenciách programu Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami. Pplk. Ristič absolvoval na Oddelení vedy a zahraničných vzťahov AOS školenie o otázkach efektívnejšieho zapojenia sa do programu, nakoľko sa Srbsko nedávno stalo členskou krajinou programu Erasmus+ .
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87599)