Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Erasmus+ Maďarsko
 
    V rámci programu ERASMUS+ uskutočnil dňa 6. júna 2019 v Akadémii ozbrojených síl prednášku por. Lászlo Gajdács z Národnej univerzity verejnej správy Budapešť, Leteckého inštitútu zo Szolnoku na tému „Bezpilotné prostriedky - UAV“ (Unmanned Aerial Vehicle). Zúčastnili sa jej študenti 2. ročníka odboru Výzbroj a technika ozbrojených síl, študijného programu Elektronické zbraňové systémy (B22 EZS) a študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (B24 ZSZČ). Prednášky sa zúčastnili aj pedagogickí pracovníci katedry elektroniky a katedry strojárstva.

    Širokospektrálna prednáška o bezpilotných prostriedkoch obsahovala informácie od historického vývoja až po moderné bezpilotné prostriedky, zaoberala sa ich klasifikáciou, konštrukciou, technickými parametrami, oblasťami ich využitia a aj problematikou spojenou s ich prevádzkou a s tým spojenou legislatívou.

    „Por. Gajdács poukázal na prudký rozvoj obchodu s bezpilotnými prostriedkami a zameral sa na ich využitie v oblasti vojenstva“, uviedol doc. Ing. Martin Marko, CSc., učiteľ katedry elektroniky a dodal, že prednáška a aj diskusia potvrdili záujem študentov o technický vývoj v uvedenej oblasti a vhodne rozšírili ich poznatky, a to aj nad rámec predmetov bakalárskeho štúdia.
  
  
    text, foto: -mm-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70058)