Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Ukončenie 19. DKAVŠ v najpočetnejších odbornostiach
 
    V termíne od 24. septembra 2018 do 29. marca 2019 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 19. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) v najpočetnejších vojenských odbornostiach: letectvo, letecké pozemné informačné systémy, služba letiskového zabezpečenia, inžinierska letecká služba, rádiolokačný prieskum, komunikačné a informačné systémy, ochrana utajovaných skutočností, pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko, delostrelectvo, ženijná podpora a EOD, radiačná, chemická a biologická ochrana, čestná stráž, vojenské zdravotníctvo, spravodajstvo a elektronický boj, logistika, personálny manažment, mobilizácia a doplňovanie, psychologická služba, telesná príprava a šport, vojenský vrcholový šport, právna služba, topografická služba, finančno-ekonomická služba, vojenský manažment a výcvik.

    DKAVŠ je súčasťou prípravy pre hodnostný zbor dôstojníkov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a úspešne ho ukončilo 66 absolventov - poručíkov.

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. Kurz bol rozdelený na všeobecnú vojenskú prípravu (VVP) a odbornú vojenskú prípravu (OVP). VVP je pre všetkých účastníkov kurzu spoločná. Po jej skončení je vykonávaná OVP, ktorá je organizovaná podľa predurčených vojenských odborností a ich špecializácií v rôznych líniách vzdelávania a v rôznej dĺžke kurzu, určenej služobným predpisom ministra obrany SR. Preto ukončenia jednotlivých odborností a špecializácií sa konali v 10 rôznych termínoch, a to od 4. 1. - 18. 4. 2019, ich dôstojný a slávnostný priebeh bol spojený aj s účasťou predstaviteľov MO SR, GŠ OS SR, PÚ OS SR a CV AOS.

    19. DKAVŠ bol špecifický aj tým, že sa tu stretli profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, po absolvovaní základného vojenského výcviku v Martine, a profesionálni vojaci, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií.
  
  
                         
  
        Ďalšie fotografie v galérii   text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70187)