Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov školili na Ukrajine
 
    Príslušníci Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS pod vedením majora Romana Kráľa pokračujú v úsilí podporujúcom transformáciu vojenských vzdelávacích inštitúcií Ozbrojených síl Ukrajiny v rámci programu DEEP (Defence Education Enhancement Programe) Ukrajina. Tento rok od 8. do 20. septembra zrealizovali školenie v kurze pod názvom Rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia v priestoroch Univerzity vzdušných síl v Charkove.

    Kurz bol zostavený s dôrazom na špecifické potreby hosťujúcej krajiny a s cieľom pripraviť príslušníkov Ozbrojených síl Ukrajiny na vykonanie medzinárodných cvičení a pomoc pri transformácii plánovacieho procesu používaného v ukrajinských ozbrojených silách na štandardy NATO.

    V úvode kurzu boli účastníci oboznámení s procesom vzdelávania v podmienkach ozbrojených síl SR. Samotný kurz bol rozdelený do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti, boli zahrnuté spôsobilosti jednotlivých druhov vojsk, mapové symboly, systém velenia a riadenia prápornej a brigádnej skupiny. V druhej časti bolo predstavenie samotného plánovacieho procesu a plánovanie vojenských aktivít.

    Kurzu sa zúčastnilo 16 ukrajinských dôstojníkov v hodnosti kapitán až plukovník, vojenských pedagógov, ktorí sa venujú podobnej problematike, a ktorí okrem Univerzity vzdušných síl Charkov pracujú aj na Univerzite národnej obrany Kyjev, Akadémii národnej gardy Charkov, Tankovom inštitúte Charkov a Vojenskom inštitúte v Žitomire. Všetci účastníci v závere kurzu vyjadrili svoju spokojnosť s úrovňou vykonaného kurzu a možnosťou podrobne sa oboznámiť s plánovacím procesom používaným v NATO. Tieto slová potvrdili aj riadiaci funkcionári Univerzity vzdušných síl, ktorí okrem iného zdôraznili aj potrebu ďalšej spolupráce.
  
  
  
     Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87538)