Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Na fóre Únie vojnových veteránov bol ocenený aj rektor AOS
 
    V aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika sa 2. mája 2019 uskutočnilo 6. fórum Únie vojnových veteránov. Jej členovia pred zasadnutím položili veniec k pomníku na Háji, ktorý je venovaný vojakom padlým v novodobých misiách na podporu mieru. Na svojom rokovaní sa zaoberali otázkami rozvoja tradícií vojnových veteránov, medzinárodnou spoluprácou vojnových veteránov v rámci SPIA (Medzinárodná asociácia príslušníkov mierových síl OSN), prácou s mladými ľuďmi, projektami starostlivosti o vojnových veteránov.

    Podujatia sa zúčastnili členovia organizácií vojnových veteránov z ČR, Poľska a Slovenska. Rokovanie viedol plk. v. v. Ing. Daniel Kostra, prezident Únie vojnových veteránov SR. K hosťom 6. fóra patrili pridelenec obrany RF Oleg Avrinskij, zástupcovia ÚR SZPB, Klubu generálov SR, Klubu výsadkárov SR, MO SR, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, ktorý uviedol, že novodobá história mesta je spojená s vojenskými tradíciami a mesto si ich pripomína rôznymi aktivitami. Rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. predstavil aktivity školy vedúce k výchove mladej generácie v duchu vojenskej histórie a národných tradícií.

    Na tomto fóre odovzdal viceprezident SPIA pre centrálnu Európu plk. Jerzy Banach (Poľsko) rektorovi AOS doc. Ing. Jozefovi Putterovi, CSc. pamätnú medailu. Pamätnú medailu od SPIA si prevzal aj brig. gen. Ján Iľanovský, veterán 2. svet. vojny.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70173)