Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Cech delostrelecký prijímal učňov
 
    Na sviatok svätej Barbory, patrónky delostrelcov, sa 4. decembra roku každého v Akadémii ozbrojených síl uskutočnilo pasovanie 7 študentov 3. ročníka a 7 študentov 4. ročníka za delostreleckých učňov. V tento deň bol prečítaný rozkaz najvyššieho hajtmana delostrelectva v regióne Liptova – doc. Ing. Ivana Majchúta, PhD., kde sa nariaďuje, že zvyky majstrov, ktorí toto remeslo ovládajú a s cingošnúrou vedia zaobchádzať, sa zachovávajú tým, že nových učňov do cechu delostreleckého prijímajú a svojmu remeslu ich učia. Noví „delostreleckí učni“ zložili sľub, že budú regule, zvyky a fígle remesla študovať a mravy a tradície cechu dodržovať.

    „Ak tí starší svoj sľub dodržia, budú o rok do cechu delostreleckého prijatí“, uviedol hajtman.

    Súčasťou obradu bolo sprítomnenie histórie delostrelectva – artilérie, od historického počiatku v 14. storočí, cez použitie diel v husitských vojnách, až po ustanovenie hrdého stavu delostrelcov v 15. a 16. stor., po vznik samostatnej kategórie so stálym kádrom profesionálnych vojakov špecializácie G 20.

    Podujatia sa zúčastnili starí cechmajstri prof. Ľubomír Belan, doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., pplk. v.v. Milan Hehejík, mjr. Ing. Miroslav Mušinka a ďalší priatelia delostrelectva z AOS.
  
  
                
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89922)