Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 25. 05. 2020        
 Hlavná stránka


Trh partnerských výcvikových a vzdelávacích centier NATO (PTEC) v Bruseli
 
    Zástupcovia Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „AOS“) pod vedením inštruktora oddelenia medzinárodných kurzov majora René Hečka prezentovali na Trhu partnerských výcvikových a vzdelávacích centier NATO (PTEC) v Bruseli svoje aktivity v oblasti vojenského výcviku a vzdelávania. Pri príležitosti 20. výročia vzniku partnerských centier sa 5.11.2019 v centrále Aliancie stretlo celkovo 26 vzdelávacích inštitúcií z celého sveta.

    AOS je súčasťou výcvikových a vzdelávacích centier NATO od roku 2004, pričom v roku 2018 sa stala akreditovanou inštitúciou Aliancie. Spĺňa tak všetky kritériá na výcvik a vzdelávanie prostredníctvom certifikovaných aliančných kurzov. Tie poskytuje nielen krajinám Severoatlantickej aliancie, ale tiež partnerským krajinám.

    V roku 2018 zorganizovali výcvikové a vzdelávacie centrá spoločne pod hlavičkou NATO celkovo 715 odborných kurzov, pričom jednotlivými kurzami prešlo celkovo 50 000 účastníkov, až polovica z nich pochádzala z medzinárodného prostredia.

    Cieľom výročného Trhu partnerských výcvikových a vzdelávacích centier NATO (PTEC) v Bruseli bola nielen prezentácia vzdelávacích kurzov a výcvikových aktivít jednotlivých centier, ale aj výmena skúseností, či prehĺbenie spolupráce. Preto sa spolu so samotným podujatím uskutočnili aj iné sprievodné akcie ako školenie k vedeniu databáz ePRIME a zasadanie pracovnej skupiny PTEC, kde boli vyhodnotené aktivity za rok 2019 a prerokovaný plán akcií na rok 2020.

    AOS svojou účasťou na podujatí podporil veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO Radovan Javorčík a vojenský predstaviteľ pri vojenskom výbore NATO generálmajor Ondřej Novosad.

  
  
  
    Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. mája 2020   (21459)