Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Blokový výcvik kadetov 1. a 2. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
 
    V súlade s Organizačným nariadením rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) pre prípravu a vykonanie blokového výcviku, vykonali kadeti 2. ročníka v dňoch 10. - 16. 2. 2019 a následne kadeti 1. ročníka v termíne 17. - 23. 2. 2019 blokový výcvik vo VVP Kamenica nad Cirochou.

    Uvedeného výcviku sa zúčastnilo z druhého ročníka 63 kadetov AOS, 9 kadetov Leteckej fakulty TUKE a 10 študentov z Univerzity obrany v Brne. Veliteľom vyvedenej jednotky „druhákov“ bol kpt. Ing. Ján Jurčák, PhD. Z prvého ročníka sa výcviku zúčastnilo 99 kadetov, velil im kpt. Ing. Michal Frič.

    O materiálno technické zabezpečenie a „komfort“ cvičiacich sa starali výkonní poddôstojníci rtm. Jozef Koreň a rtm. Martin Odlevák. Oblasť samotného výcviku zastrešovali inštruktori výcviku školských jednotiek nrtm. Ján Knižka, nrtm. Pavol Sekan, nrtm. Petr Bezouška a rtm. Ján Mrlian. Pyrotechnickú činnosť vykonával nrtm. Peter Pavelica.

    Výcvik bol realizovaný v sťažených zimných podmienkach, počas ktorých sa kadeti zdokonaľovali v taktickej a streleckej príprave. Ukončený bol písomným preskúšaním kadetov. V taktickej príprave bol výcvik druhého ročníka zameraný na témy: Obrana bojového postavenia družstva mimo dotyk s nepriateľom, Útok s úplnou prípravou, Mobilné kontrolné miesto. Prvý ročník cvičil témy: Pohyb vojaka po bojisku, Život v poli, Pochod členitým terénom.

    „Súčasťou výcviku bolo použitie troch BVP s obsluhou od 21. zmpr Trebišov, čo prispelo k zvýšeniu jeho kvality“, uviedli velitelia vyvedených jednotiek.

    V polovici výcviku 13. 2. 2019 absolvovali kadeti 2. ročníka pre nich nové cvičenie zo streleckej prípravy – streľbu rýchlou dvojranou za pohybu vpred zo Sa vz.58. Najlepšie výsledky pri tomto cvičení v počte zásahov 15 terčov dosiahli kadeti voj. I. st. Alexej Kutný, a voj. I. st. Peter Bobrovský. Kadeti prvého ročníka vykonali cvičenia v streľbe zo Sa vz. 58 P a Pi vz. 82.

    „V závere môžem zhodnotiť, že všetci cvičiaci kadeti plnili úlohy zodpovedne, a to aj v náročných klimatických podmienkach. Celkové hodnotenie jednotky bolo vyhovujúce,“ povedal kpt. Jurčák, veliteľ 2. ročníka. O výcviku kadetov 1. ročníka sa pozitívne vyjadril aj ich veliteľ kpt. Frič.
  
  
  
  
    text: -jj-    
foto: -šj-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70034)