Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Stretnutia
 
    V sobotu 7. septembra 2019 sa v aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši stretli jej bývalí študenti, absolventi Vysokej vojenskej technickej školy (VVTŠ - ČSSP), predchodkyne dnešnej AOS, aby si po 40-tich a 30-tich rokoch pripomenuli svoje „študentské časy“. Do auly prišlo 109 dnes už šedivých a dôstojných pánov, boli to otcovia, dedovia, bývalí vojaci z povolania, ktorí prišli nielen z rôznych kútov SR ale aj z ČR, pretože po absolvovaní školy plnili úlohy v zložkách vtedajšej ČSĽA.

    73 z nich absolvovalo v roku 1979 v študijných odboroch: Protivzdušná obrana štátu, Rádiotechnické vojsko a Protivzdušná obrana pozemného vojska. Ďalších 36 prítomných „študentov“ absolvovalo v roku 1989 v odbore Vojenské spojovacie systémy.

    Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. prezentačnou formou oboznámil prítomných absolventov s formovaním školy od jej histórie po súčasnosť, zoznámil ich s poslaním, štruktúrou a úlohami v oblasti vzdelávania, výcviku, zamerania vedy a medzinárodnej spolupráce.

    Bývalí absolventi si následne prezreli Sieň cti a slávy akadémie, prešli sa areálom školy, aby si krátkou exkurziou do minulosti pripomenuli roky svojej odbornej a vojenskej prípravy.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6102)