Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 02. 2020        
 Hlavná stránka

"Sharp Lynx 2019"
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 25. - 29. marca 2019 uskutočnil štábny nácvik príslušníkov mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO MNMPBAT pod názvom "Sharp Lynx 2019". Zúčastnilo sa ho približne 50 cvičiacich z Českej republiky, Poľska, Chorvátska a Slovenska.

    "Sharp Lynx 2019" má 3 fázy – workshop (január Poľsko), štábny nácvik (marec AOS Slovensko) a cvičenie (máj Chorvátsko). Workshop mnohonárodného práporu vojenskej polície sa uskutočnil v poľskom Minsk Mazowiecki a zaoberal sa zladením štábu, revidovaním logistických a personálnych dispozícií, revíziou interných predpisov pre pripravované cvičenie.

    Na túto aktivitu nadviazal štábny nácvik v Akadémii ozbrojených síl, ktorého úlohou bolo spracovať operačný rozkaz pre vykonanie cvičenia a precvičiť príslušníkov práporu v rozhodovacom procese, zvýšiť ich spôsobilosti v plánovaní a uskutočňovaní úloh počas operácií vedených NATO v medzinárodnom prostredí, tiež podporiť koaličné operácie a kontrolovať pohyb vojenskej dopravy.

    Samotné cvičenie s názvom "Inmediate Response 2019", sa uskutoční v Chorvátsku za účasti 13 štátov, v ktorom sa bude prápor precvičovať v podpore mobility veľkých vojenských formácií.

    "Toto cvičenie bude konečným potvrdením spôsobilosti, že medzinárodný prápor vojenskej polície je pripravený plánovať a plniť úlohy počas operácií NATO v medzinárodnom prostredí", uviedol veliteľ práporu mjr. Jaroslav Slančík.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. februára 2020   (73648)