Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

22. ročník ŠVK
 
    22. ročník Študentskej vedeckej konferencie sa konal v Akadémii ozbrojených síl (AOS) 28. mája 2019.

    Konferencia je významnou súčasťou edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti, v ktorej študenti formou súťaže prezentujú výsledky svojej práce v oblasti vedy, výskumu a techniky, predstavujú svoj intelektuálny potenciál, schopnosť analytického a tvorivého myslenia, ako aj schopnosť komunikácie vo fundovanej obhajobe vlastného názoru.

    Študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK) otvoril prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD., ktorý zdôraznil, že konferencia vytvára systém podpory výskumu a vývoja, prispieva k aplikácii najnovších poznatkov vedy do vojenskej praxe. Ocenil dôstojnú a výbornú reprezentáciu AOS na tohoročných medzinárodných študentských vedeckých konferenciách. Menovite vyzdvihol úspech kadetov voj. Dominika Garaia (3. roč.) a voj. Radovana Stephanyho (1. roč.) na vedeckej konferencii v Brašove (Rumunsko), kadetov voj. Marcely Rumlovej a voj. Martina Staška (obaja 3. roč.) na vedeckej konferencii vo WAT Varšava (Poľsko), úspech voj. Lukáša Matušíka (3. roč.) na vedeckej konferencii v UO Brno (ČR).

    Do 22. ročníka ŠVK sa prihlásilo 37 študentov s 37 odbornými prácami (v počte je 5 študentov 1. ročníka, 31 študentov 3. ročníka a 1 študent externého štúdia). Súťažili v sekciách: Strojárstvo, Informatika, Spoločenské vedy: Národná a medzinárodná bezpečnosť a Vojenský manažment.

    Výsledky súťaže:
  Sekcia STROJÁRSTVO
  Predseda komisie prof. Ing. Peter Droppa, PhD.
 1. Dominik GARAI
  VPLYV ROZPTYLU HMOTNOSTI MALOKALIBROVEJ STRELY NA ROZPTYL ÚSŤOVEJ RÝCHLOSTI STRELY
  Konzultant: kpt. Ing. Peter Perun
 2. Radovan STEPHANY
  BALISTICKÁ OCHRANA JEDNOTLIVCA NA ZÁKLADE NENEWTONSKÝCH TEKUTÍN
  Konzultant: npor. Ing. Pavol Lukášik
 3. Patrik ŠELINGER
  ANALÝZA BOJOVÝCH VOZIDIEL 4X4
  Konzultant: prof. Ing. Peter Droppa, PhD.
                
  Sekcia INFORMATIKY
  Predseda komisie: pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.
 1. Ján BLAŠKO
  PLOTTER NA KRESLENIE PCB
  Konzultant: Ing. Mikuláš Šostronek, PhD.
 2. Tomáš PAJTINKA
  NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA DATABÁZY LETECKÝCH MERAČSKÝCH SNÍMOK
  Konzultant: Ing. Ľubomír Semančík, PhD.
 3. Matúš MIŽENKO
  MONITOROVACÍ A BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
  Konzultant: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
  Sekcia Spoločenské vedy: NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ
  Predseda komisie: doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.
 1. Michaela ZÁTURECZKÁ
  SLOVENSKÍ BRANCI – PROPAGANDA A EXTRÉMIZMUS
  Konzultant: Ing. Ján Marek, MBA
 2. Simona UHLIAROVÁ
  PREFERENCIA HODNȎT ŠTUDENTOV AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL A SÚČASNÉ POLITICKÉ DIANIE
  Konzultant: doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.
 3. František PARAJ
  SÚČASNÉ A PERSPEKTÍVNE PROSTRIEDKY ZÁKLADNÉHO DELOSTRELECKÉHO PRIESKUMU
  Konzultant: doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
  Sekcia Spoločenské vedy: VOJENSKÝ MANAŽMENT
  Predseda komisie: Ing. Viera Frianová, PhD.
 1. Andrej KOPANIČÁK
  ANALÝZA MOŽNOSTÍ VEDENIA BOJA NA ZDRŽANIE MECHANIZOVANOU ČATOU
  Konzultant: kpt. Ing. Michal Hrnčiar, PhD.
 2. Juraj NAGY
  VYUŽITIE EXAKTNÝCH METÓD NA PODPORU ROZHODOVANIA VO VOJENSTVE
  Konzultant: Ing. Ondrej Kredatus, PhD.
 3. Samuel LEGERSKÝ
  ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZAISTENIA PRIESTORU SÚSTREDENIA MECHANIZOVANOU ČATOU
  Konzultant: kpt. Ing. Michal Hrnčiar, PhD.

    Hodnotiace komisie v jednotlivých sekciách konštatovali, že práce sa vyznačovali invenčnými nápadmi, inšpiratívnymi podnetmi a dobrou úrovňou prezentácie. Viacerí študenti v prácach predstavili svoje bakalárske témy a ukázali schopnosť vedecky ich spracovať a výsledky odborne prezentovať.

    Z hodnotenia prác predsedami komisií:
- Prof. Droppa: „Viaceré práce budú využité v OS SR“.
- Doc. Turčaník, predseda najpočetnejšej sekcie: „V sekcii informatika bolo prezentovaných 15 súťažných prác, ktoré boli zamerané do oblasti databázových systémov, kybernetickej bezpečnosti, operačných systémov, IP telefónie a aplikácií jednodoskových počítačov. Práce boli teoreticky, ale aj prakticky orientované a niektoré budú využité aj v OS SR. Používateľom výstupov bude Topografický ústav, Základňa stacionárnych KIS ale aj AOS. Najlepšie práce predstavujú spojenie teoretických poznatkov a praktickej realizácie, ktoré boli overené na funkčnom prototype a vyžiadali si značné úsilie od autorov“.

    Študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, odovzdal prorektor pre vzdelávanie doc. Spilý vecné ceny, ocenil prácu konzultantov a vyjadril presvedčenie, že ŠVK bude aj v budúcnosti pokračovať v nastúpenom pozitívnom trende. ŠVK sponzorovala SES - Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš.
  
  
  
        Ďalšie fotografie -ds-   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6389)