Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

75. výročie SNP
 
    Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika si slávnostne pripomenula 75. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. s delegáciou vojakov a zamestnancov školy položil veniec k pomníku hrdinov padlých v SNP a 2. svet. vojne dňa 28. 8. 2019 na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. V rámci svojho vystúpenia na oslavách tejto významnej udalosti dejín SR, organizovaných mestom, uviedol, že je dôležité odkazy účastníkov povstania odovzdávať nastupujúcim generáciám a viesť ich k hodnotám rešpektu, tolerancie, humanizmu, vychovávať k vlastenectvu, k tomu využívať aktívne formy komunikácie.

    Osláv sa zúčastnili žijúci účastníci SNP (medzi nimi genmjr. Ján Iľanovský - 97 r.), predstavitelia diplomatického zboru z Ruskej federácie, Bieloruska, z Českej republiky, primátori miest Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, príslušníci SZPB, vojenské kluby a zväzy, široká verejnosť. Výnimočnosť podujatia podčiarkla interpretácia hymny SR v podaní mužského spevokolu Folklórnej skupiny Kriváň z Východnej a koncert diel klasickej hudby v podaní Sinfonietty z Bratislavy.

    29. 8. 2019 sa na oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici konala slávnostná vojenská prehliadka Ozbrojených síl SR, v ktorej bol v 35 pochodových celkoch zaradený i samostatný blok 46 kadetov a 5 veliteľov zo Školských jednotiek AOS. Kadeti (v akad. roku 2019/2020 študenti 4. ročníka), dôstojne reprezentovali školu a rektor doc. Puttera na slávnostnom zhromaždení príslušníkov akadémie 3. 9. 2019 ich vystúpenie a pochod zhodnotil vysoko pozitívne: „Bol som na vás hrdý“. Na tomto zhromaždení odznel rozkaz prezidentky SR k 75. výročiu SNP (č.7), kde sa o. i. uvádza „SNP bolo vystúpením proti fašizmu, vystúpením za demokraciu a slobodu“. V tento deň si príslušníci akadémie pripomenuli aj 27. výročie (1. 9. 1992) prijatia Ústavy SR a jej integrujúcu a stabilizujúcu úlohu v súčasnom demokratickom systéme Slovenskej republiky.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -hg-, -pp-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6286)