Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 07. 04. 2020        
 Hlavná stránka

Národná a medzinárodná bezpečnosť
 
    Jubilejný 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019“ organizovala v dňoch 24. - 25. októbra 2019 Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Jáne. Konferencia sa konala pod záštitou ministra obrany SR za účasti štátneho tajomníka MO SR Róberta Ondrejcsáka. Podujatia sa zúčastnilo 101 odborníkov z Česka, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Chorvátska a Slovenska. Zastúpené boli vysoké školy, vedecké a odborné pracoviská, MO SR, MV SR, MZV SR a tiež OS SR. Okrem odborníkov z praxe sa jej rokovania zúčastnili aj študenti externého doktorandského štúdia. Vedecký výbor konferencie tvorilo 45 odborníkov z Poľska, Maďarska, ČR a Slovenska.

    Cieľom konferencie bolo zhodnotiť aktuálny stav vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a nové aspekty jej smerovania. Konala sa v 7 sekciách, zamerané boli na aktuálne otázky vývoja bezpečnostného prostredia, medzinárodnú bezpečnosť (2 sekcie), národnú bezpečnosť (2 sekcie), bezpečnostnú teóriu (2 sekcie). V uvedených sekciách odznelo 34 odborných vystúpení.

    „Konferencia sa koná v čase destabilizovaného bezpečnostného prostredia, čo môžem deklarovať konfliktom na Ukrajine, turecko-sýrskym konfliktom, neutíchajúcimi hybridnými hrozbami. Témy konferencie v tejto súvislosti reagujú na aktuálne trendy vojenských výdavkov vo svete, generujú otázky, týkajúce sa dvoch percent HDP na obranu krajín v rámci NATO, zvyšovania spôsobilostí OS, a to v kontexte prítomnosti vojakov OS v operáciách na podporu mieru a humanitárnych operáciách“, uviedol k programu konferencie okrem iného prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., vedúci Katedry bezpečnosti a obrany AOS.

    Vo vyše troch desiatkach odborných vystúpení, zaoberajúcich sa problematikou bezpečnosti, odzneli prezentačné a diskusné témy z oblasti medzinárodných vzťahov, formovania globálneho bezpečnostného prostredia, národnej bezpečnosti ako objektu výskumu, formovania a realizácie bezpečnostnej politiky štátu, z oblasti súčasnej bezpečnostnej vedy a jej ďalšieho smerovania, z oblasti úloh OS pri predchádzaní a riešení konfliktov.

    Bezpečnosť sa na podujatí analyzovala z viacerých hľadísk, a to kybernetického, jadrového, strategického, geopolitického, ekonomického, energetického, vojenského a spoločensko-politického.

    Z konferencie bude vydaný zborník na CD. Ďalší ročník tejto medzinárodnej konferencie sa bude konať 22. - 23. októbra 2020.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 - ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. apríla 2020   (10020)