Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka


Deň detí
 
    Akadémia ozbrojených síl spolu s Okresným úradom Liptovský Mikuláš organizovala 31. mája 2019 pre deti z materských a základných škôl z regiónu Liptova, deti zamestnancov a ich rodinných príslušníkov Deň detí. Konal sa v areáli AOS a prezentovali sa na ňom hlavne ozbrojené a záchranné zložky okresu. Pestrý program obsiahol ukážky stacionárnej múzejnej vojenskej techniky, hasičskej techniky a hasenia požiaru, pracoviská vojenskej a mestskej polície z Liptovského Mikuláša, ukážky techniky Policajného zboru SR, Horskej záchrannej služby, ukážky zbraní, maskovania a výcviku kadetov a tiež ukážky poskytovania prvej pomoci.

    Pre deti boli pripravené rôzne pohybové hry (kolobežky, hádzanie kruhmi na cieľ), deti si mohli vyskúšať ako sa sedí vo veľkých hasičských autách, na policajnej motorke, aké „ťažké“ sú zbrane, ako sa podáva prvá pomoc pri zranení či záchrane života, vyskúšali si prenos raneného na nosidlách, vojaci im ukázali ako sa maskuje tvár a predviedli ukážky „bojových umení“. Deti zaujal psík HZS, ktorý počúval „na slovo“ a radosť im robilo aj to, že si mohli sadnúť na historický tank či lietadlo.

    Otvorenia Dňa detí 2019 sa zúčastnili štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, prednostka OÚ Lenka Mitrengová, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR brig. gen. Boris Ďurkech. Pre deti bolo pripravené občerstvenie a dobré počasie.
  
  
  
    Ďalšie fotografie -ds-   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87514)