Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 07. 04. 2020        
 Hlavná stránka

KIT 2019
 
    10. medzinárodná vedecká konferencia „Komunikačné a informačné technológie 2019“ (KIT) sa konala v Tatranských Zruboch v dňoch 9. - 11. októbra 2019 za účasti 70 odborníkov z ČR, Poľska, Španielska a Slovenska. Jej organizátorom bola Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl (AOS), spoluorganizátormi boli SES (Slovenská elektrotechnická spoločnosť) pobočka Liptovský Mikuláš a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – inštitút, ktorého pravidlá plne rešpektuje.

    Konferencia je platformou na výmenu najnovších poznatkov a skúseností z oblasti KIT, obsahovo sa zameriava na problematiku spracovania signálov v oblasti komunikácie, ďalej na otázky informačných systémov a spracovania informácií, kybernetickej bezpečnosti, vytvárania sietí a ďalšie problémy v odbore komunikačných a informačných technológií, aplikovaných do ozbrojených síl.

    Počas jej rokovania odznelo 27 vedeckých vystúpení a referátov (v počte bolo 13 prác učiteľov, riešiteľov vedeckých projektov a doktorandov z Akadémie ozbrojených síl). Rokovalo sa v sekciách: Technológie a spracovanie informácií, Komunikačné technológie a spracovanie signálov, Komunikačné technológie, Informačné technológie a kybernetická bezpečnosť, Informačné a komunikačné technológie v ozbrojených silách.

    Konferencii predsedal 37 členný vedecký výbor pozostávajúci z odborníkov z 10 krajín Európy a zámoria, ktorý garantoval kvalitu vedeckých prác, optimalizáciu a zavádzanie nových technológií, príspevok prác k rozvoju vedy. Vedecké príspevky z konferencie budú zaradené do medzinárodných databáz IEEE, SCOPUS a Web of Science.

    „Pozitívne hodnotím fakt, že konferencie sa zúčastňujú aj študenti doktorandského štúdia. V tomto ročníku bol prvýkrát odmenený aj najlepší vedecký príspevok v kategórii doktorandských prác“, uviedol garant konferencie prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prorektor pre vedu AOS. Ocenenie získal doktorand Ing. Jozef Kostelanský s prácou „Custom virtual machine implementation and its influence on executable static properties“.

    Na konferencii sa prezentovali firmy Sophist IT, Microsoft, Hewlett Packard, Alliter Technologies a Lynx , ktoré doplnili tematické bloky programu konferencie.

    Keďže išlo o desiatu, jubilejnú konferenciu, SES ocenila „za dlhoročnú spoluprácu“ pracovníkov katedry informatiky: Evu Orieškovú, prof. Ing. Jozefa Štulrajtera, CSc., doc. RNDr. Ľubomíra Dederu, PhD., Ing. Júliusa Barátha, PhD. a Ing. Jána Očkaya.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 - ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. apríla 2020   (10082)