Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Medzinárodné štábne cvičenie Joint Resolve Exercise 2019
 
    Po prvýkrát bolo v Poľsku organizované medzinárodné štábne cvičenie „Combined Joint Staff Exercise Joint Resolve 2019“ (JR-19) ako bilaterálny projekt dvoch vzdelávacích a výcvikových inštitúcií War Studies University (WSU) and the Baltic Defence College (BALTDEFCOL).

    Cvičenie sa konalo v období od 6. do 25. mája 2019 vo Varšave ako prvé spoločné medzinárodné cvičenie na operačnom stupni velenia, so zámerom finálneho preverenia a otestovania znalostí a schopností študentov štábnych kurzov vyššie uvedených inštitúcií, a to v oblasti plánovania spoločných operácií NATO.

    Na cvičení participovalo 250 účastníkov z 19 krajín NATO a partnerských krajín, vrátane expertov (SME), pozorovateľov a lektorov.

    Cieľom cvičenia bolo okrem iného zvýšiť úroveň vedomostí študentov a ich schopnosť plánovať operáciu a formulovať riešenia operačných problémov so zameraním na kolektívnu obranu v zmysle článku 5 Severoatlantickej zmluvy a vytváranie realizovateľných operačných plánov podľa plánovacích štandardov NATO v rámci medzinárodného štábu. Cieľová skupina študentov aplikovala počas plánovania operácie aliančnú smernicu COPD (the Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive). V plánovacej fáze prijala správnosť riešení, vo vykonávacej fáze boli testované jej veliteľské a riadiace schopnosti a zručnosti, pričom bol využitý počítačový systém JTLS (the Joint Theater Level Simulation), poskytnutý simulačným centrom WSU. Vytvorený scenár cvičenia rozohrával narastajúcu politickú a vojenskú krízu, ktorá prerástla do otvoreného ozbrojeného konfliktu viacerých fiktívných krajín.

    BATDEFCOL a WSU budú organizovať cvičenie Joint Resolve pravidelne ako spoločnú vzdelávaciu aktivitu otvorenú aj medzinárodnej účasti a spolupráci V4 a iných krajín.

    Cvičenia sa zúčastnili nasledujúce krajiny: Kanada, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Gruzínsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Moldava, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Južná Kórea, Švédsko, Ukrajina a USA. Za Slovenskú republiku na cvičení participovali pplk. Jozef Kuchta a maj. René Hečko z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
  
                    
  
  
Video (youtube)   text: pplk. Ing. Jozef Kuchta    
foto: mjr. Ing. René Hečko    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70019)