Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Deň Ozbrojených síl SR
 
    Akadémia ozbrojených síl si 19. septembra 2019 na slávnostnom zhromaždení v aule pripomenula Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky. Oficiálne pripadá sviatok tohto dňa na 22. septembra. Historicky sa viaže na úspech výpravy slovenského dobrovoľníckeho zboru, ktorý v tento deň roku 1848 v Brezovej pod Bradlom zvíťazil nad jednotkami cisárskej armády a oddielom košútovských gárd. Víťazná bitka Slovákov a vlna ďalších ozbrojených vystúpení, pokračujúcich v rokoch 1848-1849 proti odnárodňovacej politike peštianskej vlády, priniesli nárast sebavedomia, oduševnenia Slovákov v boji za ich ďalší národný vývoj a stali sa prejavom slovenského národného hnutia. Samostatný ozbrojený dobrovoľnícky zbor Slovákov, vedený vtedy vzniknutou SNR, predstavuje v histórii Slovenska prvú slovenskú armádu.

    Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl odovzdal rektor Akadémie ozbrojených síl (AOS) doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. „Pamätnú medailu rektora AOS“ za výborné pracovné výsledky a reprezentáciu AOS na verejnosti nasledovným profesionálnym vojakom a zamestnancom: mjr. Ing. Miroslavovi Matejčekovi, PhD., mjr. Ing. Dušanovi Hrnčiarovi, kpt. Ing. Michalovi Fričovi, nrtm. Petrovi Pavelicovi, rtm. Jánovi Mrlianovi, Ing. Milošovi Očkayovi, PhD., Oľge Mikulášovej a Josefovi Vojnarovi.

    Za vzorné plnenie služobných povinností, vzorné plnenie výcvikových úloh vo Vojenskom programe a za reprezentáciu AOS na verejnosti ocenil rektor „Pamätnou medailou rektora AOS“ nasledovných kadetov – vojakov 1. stupňa: Vanessu Petényiovú, Miroslava Tomaštíka, Jozefa Kašperana, Mareka Klinovského, Jakuba Čorbu, Michala Palka, Andreja Krajča, Angeliku Švajkovú, Filipa Chromeka (všetci AOS), Mareka Straku a Matúša Šteučeka (obaja LF TU Košice).

    V závere zhromaždenia odovzdal rektor Ing. Mikulášovi Šostronekovi, PhD. dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu „docent“ v študijnom odbore 8.4.3. Výzbroj a technika ozbrojených síl.
  
  
  
  
    text: -hg-    foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87670)