Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia
 
    Od 24. 6. 2019 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl 2-týždňový kurz „Plánovací a rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia“. Pre 20 príslušníkov 13. mechanizovaného práporu z Levíc to bola príležitosť oboznámiť sa s postupmi práce štábu a princípmi plánovania operácií na úrovni mechanizovanej práporovej skupiny v súlade s doktrinálnym prostredím NATO. Inštruktori kurzu kládli dôraz na zvládnutie procedúr a odbornú vojenskú terminológiu v anglickom jazyku, čo je kľúčové pri dosiahnutí úspechu a interoperabilitu v medzinárodnom prostredí.

    Počas úvodných dní kurzu boli účastníci na prednáškach oboznámení s doktrinálnym rámcom plánovacieho a rozhodovacieho procesu ako je napríklad použitie mapových symbolov podľa štandardov NATO, ďalej s princípmi vojny a štandardnými funkciami v boji, so systémom velenia a riadenia v operáciách NATO. V ďalšom priebehu kurzu sa počas praktického štábneho nácviku zoznámili s účelom, prvkami a postupnosťami v plánovacom a rozhodovacom procese na taktickej úrovni (založenom na MDMP) a dôkladne si prakticky precvičili postupy práce štábu pri plánovaní boja práporovej skupiny.
  
  
  
    text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6353)