Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

"Operation Smart Guardian II"
 
    Nácvik streľby a riadenia paľby s využitím simulačných technológií (CAX) vykonalo 27 príslušníkov rmo Rožňava, a to v dňoch 11. až 15. marca 2019 v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS). V nácviku rezonovali učebné ciele, ktorých zámerom bolo preveriť prácu delostreleckých odborností pri plnení plánovaných palieb, palieb na vyžiadanie a palieb na pochodové prúdy. K cieľom nácviku sa zaradilo aj zdokonalenie činnosti prieskumných družstiev a spojárov jednotlivých stupňov velenia pri odovzdávaní delostreleckých povelov a tiež zdokonalenie súčinnosti štábu, palebných jednotiek a prieskumu pri vedení palebnej podpory. Zároveň sa preverili aj odborné spôsobilosti vybraných dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odborností a vedenie predpísanej dokumentácie.

    Témou nácviku s názvom „Operation Smart Guardian“, v poradí druhého v AOS, bolo „Vykonanie palebnej podpory mechanizovanej brigády počas vedenia obrannej operácie“. Uvedená téma odrážala fiktívnu situáciu, v ktorej bolo simulované ohrozenie celistvosti hraníc SR, na tento úsek boli nasadené jednotky 2. mbr s cieľom zabezpečiť narušované hranice SR.

    Nácvik sa konal v 3 fázach – prípravné obdobie, plnenie individuálnych palebných úloh a vyhodnotenie. Riadiacim nácviku bol kpt. Ing. Norbert Hutka, ktorý uviedol: „V Simulačnom centre AOS cvičíme pravidelne každý rok, využívame podporu simulačných technológií, pričom precvičujeme jednotlivé veliteľstvá batérií a štábu oddielu pri plnení úloh streľby a riadenia paľby.“
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70139)