Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Výcvik práporu rchbo v AOS
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) sa v dňoch 14. - 16. mája 2019 uskutočnilo zdokonaľovacie cvičenie 18 príslušníkov prieskumných tímov práporu rchbo a strediska rchbo Rožňava. Cvičenie sa konalo na rekonfigurovateľných virtuálnych simulátoroch, pričom sa zameralo na riadenie a velenie, činnosť jednotiek rchbps v bojovej operácii. Časť cvičenia sa orientovala na strelecký nácvik na streleckom trenažéri PT 95 MIL a na virtuálnej strelnici ručných zbraní.

    Cieľom cvičenia bolo zdokonaliť veliteľov v rozhodovacom procese a taktickom myslení v oblasti rchbo a profesionálnych vojakov v činnosti s ručnou zbraňou. Riadiaci cvičenia mjr. Marcel Uharček uviedol: „Cvičenie je zároveň aj príprava pred vykonaním ostrých strelieb v CV Lešť (27. - 31. 5. 2019)“.
  
            
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87569)