Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

AOS nesie meno gen. Milana Rastislava Štefánika
 
    Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo rok 2019 za „Rok M. R. Štefánika“. 1. mája 2019 bol Najväčším Slovákom na základe celonárodnej ankety vyhlásený M. R. Štefánik. 4. mája 2019 si Slovensko celonárodnou spomienkou na Bradle pripomenulo 100 rokov od jeho tragickej smrti.

    Rodák z malej dediny Košariská, ktorý svoj život zasvätil budovaniu základov štátnosti Slovenska vo vtedajšom svete.

    Akadémia ozbrojených síl (AOS), hrdo nesúca meno gen. M. R. Štefánika, organizovala viacero podujatí, ktorými si pripomenula tohto velikána našich dejín.

    2. mája 2019 sa uskutočnila v aule školy celoakademická prednáška PhDr. Dušana Kováča, DrSc. (SAV), historika a spisovateľa na tému „Štefánik a jeho úloha v zahraničnom odboji v rokoch 1914-1919“. Obsiahla viacero blokov, zameraných na „Štefánikove aktivity„ - technické, vedecké, cestovateľské, diplomatické. V samostatnom bloku boli analyzované „predpoklady pre jeho zápas za česko-slovenský štát“, v ďalších blokoch prednáška obsiahla diplomatické misie Štefánika v Taliansku, v Rusku, zaoberala sa otázkami čsl. légií, vznikom ČSR a jeho návratom do vlasti (1919). Zavŕšená bola otázkami účastníkov k prednesenej téme.

    3. mája sa v aule akadémie uskutočnila pietna spomienka na gen. M. R. Štefánika. Mala slávnostný ráz, uviedla ju báseň V. Roya „Náš Ikarus“. Podujatia sa zúčastnili štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, Jaroslav Bartánus, predseda klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, profesionálni vojaci, kadeti, učitelia, zamestnanci školy. Počas pietnej spomienky zaznelo Božie slovo „Láska všetko pretrpí“, ktoré bolo zamerané na hodnoty človeka (dekan EPS kpt. Viktor Sabo), zazneli aj modlitby za pokoj a mier a za vojakov v misiách (dekan ORD kpt. Tomáš Huďa). Na humánne hodnoty „múdro, dobro, vlasť“, ktoré sú mottom akadémie, poukázal rektor AOS doc. Jozef Puttera. Vyzdvihol potrebu cez aktivity formovať vzťahy mladých ľudí k národným a vojenským tradíciám. Ako príklad uviedol poznávacie cesty kadetov „po stopách gen. M. R. Štefánika“. Spomenul pripravované aktivity s názvom „Pochod 100“, pozostávajúce zo 4 pochodových trás, venovaných tejto osobnosti, ktorá si zaslúži úctu a symbolické nasledovanie. Primátor mesta Liptovský Mikuláš, Ján Blcháč priblížil spojitosť Štefánika s Liptovom cez osobnosti Vavra Šrobára a Aurela Stodolu. Pietnej spomienke dominovala busta M. R. Štefánika od autora Petra Valacha a symboly slovenského štátu.

    Akademická knižnica pripravila (30. 4. - 30. 5. 2019) výstavu kníh z knižničného fondu AOS o gen. M. R. Štefánikovi. Zavŕšená bude kvízom pre študentov AOS o tejto osobnosti.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6243)