Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 19. 09. 2019        
 Hlavná stránka

Výcvik v mínovaní
 
    V rámci predmetu „Ženijná podpora“ sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl 24. októbra 2018 uskutočnil odborný výcvik študentov 3. ročníka, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, vojenských odborností G10, G20 a G30, v mínovaní s cvičnou ženijnou muníciou.

    Medzi hlavné úlohy výcviku patrilo praktické zvládnutie manipulácie s cvičnými protitankovými mínami, ich zapúšťanie do zeme, zriaďovanie mínových polí a spracovanie dokumentácie zátarás, ktoré sú v rámci prípravy budúcich dôstojníkov pozemných síl nevyhnutné.

    Výcvik bol zameraný aj na zdokonalenie schopností perspektívnych mladých veliteľov veliť podriadeným jednotkám a koordinovať plnenie odborných úloh. Kadetom poskytol výbornú príležitosť na zvýšenie bojovej a odbornej pripravenosti a získanie a upevnenie návykov pri práci so ženijnou muníciou. Hodnotu výcviku znásobili aj náročné poveternostné podmienky, pretože výcvik sa konal v neutíchajúcom vetre a daždi v duchu hesla: „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!“

    Riadiaci výcviku kpt. Ing. Jaroslav Kompan pri jeho hodnotení ocenil najmä iniciatívny a pozitívny prístup všetkých účastníkov a skonštatoval, že vykonané zamestnanie prispelo k prepojeniu vojenskej teórie s praxou.
  
  
  
    text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. septembra 2019   (66197)