Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Výcvik v mínovaní
 
    V rámci predmetu „Ženijná podpora“ sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl 24. októbra 2018 uskutočnil odborný výcvik študentov 3. ročníka, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, vojenských odborností G10, G20 a G30, v mínovaní s cvičnou ženijnou muníciou.

    Medzi hlavné úlohy výcviku patrilo praktické zvládnutie manipulácie s cvičnými protitankovými mínami, ich zapúšťanie do zeme, zriaďovanie mínových polí a spracovanie dokumentácie zátarás, ktoré sú v rámci prípravy budúcich dôstojníkov pozemných síl nevyhnutné.

    Výcvik bol zameraný aj na zdokonalenie schopností perspektívnych mladých veliteľov veliť podriadeným jednotkám a koordinovať plnenie odborných úloh. Kadetom poskytol výbornú príležitosť na zvýšenie bojovej a odbornej pripravenosti a získanie a upevnenie návykov pri práci so ženijnou muníciou. Hodnotu výcviku znásobili aj náročné poveternostné podmienky, pretože výcvik sa konal v neutíchajúcom vetre a daždi v duchu hesla: „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!“

    Riadiaci výcviku kpt. Ing. Jaroslav Kompan pri jeho hodnotení ocenil najmä iniciatívny a pozitívny prístup všetkých účastníkov a skonštatoval, že vykonané zamestnanie prispelo k prepojeniu vojenskej teórie s praxou.
  
  
  
    text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87637)