Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Výcvik v mínovaní
 
    V rámci predmetu „Ženijná podpora“ sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl 24. októbra 2018 uskutočnil odborný výcvik študentov 3. ročníka, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, vojenských odborností G10, G20 a G30, v mínovaní s cvičnou ženijnou muníciou.

    Medzi hlavné úlohy výcviku patrilo praktické zvládnutie manipulácie s cvičnými protitankovými mínami, ich zapúšťanie do zeme, zriaďovanie mínových polí a spracovanie dokumentácie zátarás, ktoré sú v rámci prípravy budúcich dôstojníkov pozemných síl nevyhnutné.

    Výcvik bol zameraný aj na zdokonalenie schopností perspektívnych mladých veliteľov veliť podriadeným jednotkám a koordinovať plnenie odborných úloh. Kadetom poskytol výbornú príležitosť na zvýšenie bojovej a odbornej pripravenosti a získanie a upevnenie návykov pri práci so ženijnou muníciou. Hodnotu výcviku znásobili aj náročné poveternostné podmienky, pretože výcvik sa konal v neutíchajúcom vetre a daždi v duchu hesla: „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!“

    Riadiaci výcviku kpt. Ing. Jaroslav Kompan pri jeho hodnotení ocenil najmä iniciatívny a pozitívny prístup všetkých účastníkov a skonštatoval, že vykonané zamestnanie prispelo k prepojeniu vojenskej teórie s praxou.
  
  
  
    text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122330)