Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 30. 07. 2021        
 Hlavná stránka

Vojenský výcvik kadetov 1. ročníka
 
    Podľa plánu Vojenského programu AOS na výcvikový rok 2017/2018 sa uskutočnil 9. januára 2018 výcvikový deň 97 kadetov 1. ročníka. V réžii inštruktorov Školských jednotiek AOS sa tento deň zameral na prípravu v oblasti KIS (komunikačné a informačné systémy) a streleckú prípravu. Príprava v KIS pozostávala z rozoberania a skladania stanice RF-10 (+ kontrolné otázky). Kadeti vypĺňali medzinárodnú hláskovaciu tabuľku, cvičili sa v hláskovaní výrazov a v komunikácii v anglickom i slovenskom jazyku. Riadiacim tohto cvičenia bol nrtm. Ján Knižka.

    Strelecká príprava sa zamerala na rozoberanie a skladanie primárnej zbrane Sa vz.58 P, sekundárnej zbrane Pi vz.82 a podpornej zbrane UG vz.59 L, na manipuláciu so zbraňami (vybitie, nabitie, zrovnanie mieridiel, odstránenie porúch, postoj pri streľbe, držanie zbrane, taktické prebitie, nútené prebitie) na nácvik strelieb, kde sa cvičila činnosť na prípravnej a palebnej čiare. Tieto nácviky viedli nrtm. Petr Bezouška a nrtm. Bc. Radoslav Michalský.Vojenský výcvik kadetov 1. roč. logisticky zabezpečila nrtm. Katarína Máthéová.

    Strelecký výcvik kadetov bol doplnený výcvikom streľby z ručných zbraní na počítačovom trenažéri PT-15/MIL v Simulačnom centre AOS. „Trenažér je určený pre nácvik streľby z miesta na pevné ciele a nácvik manipulácie so zbraňou. Výhodou tohto výcviku je okamžité vyhodnotenie strelca - priebeh mierenia, dopad striel, strhnutie zbrane, postoj pri streľbe„ - uviedol kpt. Ing. Róbert Klačko, ktorý viedol výcvik na tomto pracovisku. Zúčastnilo sa ho 48 kadetov (z počtu 97), ďalší kadeti 1. ročníka budú v nácviku na simulátore pokračovať v priebehu januára a februára po skupinách.
  
    
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. júla 2021   (6102)