Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 24. 02. 2018        
 Hlavná stránka


Vojenský výcvik kadetov 1. ročníka
 
    Podľa plánu Vojenského programu AOS na výcvikový rok 2017/2018 sa uskutočnil 9. januára 2018 výcvikový deň 97 kadetov 1. ročníka. V réžii inštruktorov Školských jednotiek AOS sa tento deň zameral na prípravu v oblasti KIS (komunikačné a informačné systémy) a streleckú prípravu. Príprava v KIS pozostávala z rozoberania a skladania stanice RF-10 (+ kontrolné otázky). Kadeti vypĺňali medzinárodnú hláskovaciu tabuľku, cvičili sa v hláskovaní výrazov a v komunikácii v anglickom i slovenskom jazyku. Riadiacim tohto cvičenia bol nrtm. Ján Knižka.

    Strelecká príprava sa zamerala na rozoberanie a skladanie primárnej zbrane Sa vz.58 P, sekundárnej zbrane Pi vz.82 a podpornej zbrane UG vz.59 L, na manipuláciu so zbraňami (vybitie, nabitie, zrovnanie mieridiel, odstránenie porúch, postoj pri streľbe, držanie zbrane, taktické prebitie, nútené prebitie) na nácvik strelieb, kde sa cvičila činnosť na prípravnej a palebnej čiare. Tieto nácviky viedli nrtm. Petr Bezouška a nrtm. Bc. Radoslav Michalský.Vojenský výcvik kadetov 1. roč. logisticky zabezpečila nrtm. Katarína Máthéová.

    Strelecký výcvik kadetov bol doplnený výcvikom streľby z ručných zbraní na počítačovom trenažéri PT-15/MIL v Simulačnom centre AOS. „Trenažér je určený pre nácvik streľby z miesta na pevné ciele a nácvik manipulácie so zbraňou. Výhodou tohto výcviku je okamžité vyhodnotenie strelca - priebeh mierenia, dopad striel, strhnutie zbrane, postoj pri streľbe„ - uviedol kpt. Ing. Róbert Klačko, ktorý viedol výcvik na tomto pracovisku. Zúčastnilo sa ho 48 kadetov (z počtu 97), ďalší kadeti 1. ročníka budú v nácviku na simulátore pokračovať v priebehu januára a februára po skupinách.
  
    
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  26. 2. - 28. 2. 2018
   Strelecký trenažér:
13. mpr Levice
 
     28. 2. a 8. 3. 2018
     Verejná habilitačná
  prednáška
 
     1. 3. 2018
   AK AOS: VÝSTAVA
zahraničnej odbornej literatúry
 
 Konferencie
 
    22. 2. 2018
XXVI. Odborný seminár:
"Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach"
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. februára 2018