Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Vojenský program v 1. ročníku
 
    V rámci vojenského programu, ktorý sa realizuje v Akadémii ozbrojených síl súbežne s vysokoškolským štúdiom, sa uskutočnil v dňoch 3. - 4. apríla vojenský výcvik kadetov 1. ročníka. Zameraný bol na princípy a základné zásady maskovania, orientáciu a pochod v teréne a nácvik hádzania ručných granátov z miesta. Kadeti boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorilo 29 kadetov (študijný program Bezpečnosť a obrana štátu), druhú skupinu 25 kadetov (študijné programy Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti). Kadeti počas vojenského programu prešli viacerými pracoviskami.

    Na začiatku výcviku sa zaoberali princípmi a zásadami maskovania jednotlivca (tvorili dvojice, s úlohou - jeden zaisťuje a druhý sa maskuje a zakrýva demaskujúce príznaky). V druhej časti výcviku „orientácia a pochod v teréne“ sa kadeti učili manipulovať s buzolou a vykonávali pochod podľa azimutu. V streleckej príprave kadeti cvičili hádzanie ručného granátu na terčový manéver. Najlepšie výsledky v prvej skupine dosiahli voj. 1. st. Šimon Matisovský a voj. 1. st. Bibiána Pavelková, v druhej skupine voj. 1. st. Kristián Štímel a voj. 1. st. Stanislav Bocko.

    Vojenský program po obidva dni viedli nrtm. Bc. Radoslav Michalský a nrtm. Petr Bezouška, starší inštruktori Školských jednotiek AOS.
  
  
    text, foto: -hg-, -rm-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23588)