Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 18. 02. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   


Vojenský program v 1. ročníku
 
    V rámci vojenského programu, ktorý sa realizuje v Akadémii ozbrojených síl súbežne s vysokoškolským štúdiom, sa uskutočnil v dňoch 3. - 4. apríla vojenský výcvik kadetov 1. ročníka. Zameraný bol na princípy a základné zásady maskovania, orientáciu a pochod v teréne a nácvik hádzania ručných granátov z miesta. Kadeti boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorilo 29 kadetov (študijný program Bezpečnosť a obrana štátu), druhú skupinu 25 kadetov (študijné programy Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti). Kadeti počas vojenského programu prešli viacerými pracoviskami.

    Na začiatku výcviku sa zaoberali princípmi a zásadami maskovania jednotlivca (tvorili dvojice, s úlohou - jeden zaisťuje a druhý sa maskuje a zakrýva demaskujúce príznaky). V druhej časti výcviku „orientácia a pochod v teréne“ sa kadeti učili manipulovať s buzolou a vykonávali pochod podľa azimutu. V streleckej príprave kadeti cvičili hádzanie ručného granátu na terčový manéver. Najlepšie výsledky v prvej skupine dosiahli voj. 1. st. Šimon Matisovský a voj. 1. st. Bibiána Pavelková, v druhej skupine voj. 1. st. Kristián Štímel a voj. 1. st. Stanislav Bocko.

    Vojenský program po obidva dni viedli nrtm. Bc. Radoslav Michalský a nrtm. Petr Bezouška, starší inštruktori Školských jednotiek AOS.
  
  
    text, foto: -hg-, -rm-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     19. 2. 2019
    Deň otvorených dverí
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. februára 2019   (19333)