Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 09. 2018        
 Hlavná stránka


52 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
 
    Úspešnou obhajobou záverečnej práce splnilo poslednú podmienku na absolvovanie kurzu 52 profesionálnych vojakov OS SR. Získali tak požadované vzdelanie na povýšenie do hodnosti podplukovník a plukovník.

    Študijný program 15. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu, realizovaného v termíne 5. marca - 17. júna 2018 v gescii Centra vzdelávania AOS, bol zameraný na výkon veliteľských a štábnych funkcií, spoločenskovednú oblasť, problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vývoj vojenského umenia a prístup k vojenským operáciám v súčasnosti, proces plánovania operácie a nové trendy vo vývoji zbraní a zbraňových systémov.

    Výučbu zabezpečoval vedecko-pedagogický zbor katedier AOS. Nezastupiteľné miesto mali prednášky príslušníkov MO SR a OS SR, ktorí sa venovali špecifickým odborným témam. V kurze už tradične prednášali pedagógovia z Univerzity obrany v Brne (ČR) a príslušníci NATO Command and Control Centre of Excellence v Utrechte (Holandsko). Počas kurzu boli realizované študijné cesty k taktickému krídlu na Sliači a k 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.

    Obhajoby záverečných prác:
  
  
  
    text, foto: pplk. Ing. Ivan Ivanič    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 10. 9. - 21. 9. 2018
   Medzinárodný kurz BASIC ATC PROCEDURE COURSE
   - 17. 9. - 28. 9. 2018
   Veliteľsko - štábne cvičenie CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018"
   - 20. 9. - 21. 9. 2018
   Strelecký trenažér SC:
21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (panelová plocha)
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov na Lešti
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2018   (50175)