Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 14. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Pieta a poznávanie vojenskej histórie
 
    Kadeti Akadémie ozbrojených síl počas poľného výcviku vo VO VP Lešť (15. 7. - 1. 8. 2018) mali vytvorený priestor i na rozvoj duchovnej stránky a poznávanie histórie regiónu, najmä počas víkendov.

    O program v čase voľna sa postarala duchovná služba, dekani EPS a ORD, ktorí ponúkli kadetom jednak poľné bohoslužby a sväté omše, jednak symbolické pochody s cieľom poznávať históriu a vojenské tradície. 27. júla si zaspomínali v piete na obete vojakov, ktorých životy vyhasli pri plnení služobných povinností, a to na člena vojenskej polície, ktorý na Lešti zahynul počas výcviku zlaňovania v roku 2013, na sanitku, v ktorej pri havárii pri prejazde cez VP Lešť, vyhasli dva životy v roku 2011. Ešte v ten deň uskutočnili 7 km pochod z Brožkovho prameňa k symbolickému pomníku na Oremovom laze, postavenému na počesť padlých rumunských vojakov, ktorí oslobodzovali našu krajinu. Pri tomto pomníku ozrejmila kadetom historické udalosti vojny Mgr. Mária Rausová z Pliešoviec, okrem iného uviedla, že vo februári 1945 padlo pri oslobodzovaní územia, ktoré dnes zaberá výcvikový priestor Lešť, 560 rumunských vojakov.

    Kadeti postáli pri pomníku v tichu, modlitbe a piete, ktorej sa naučiť nedá, ale ktorá sa zažíva a vštepuje do srdca.
  
  
  
    kpt. Mgr. Viktor Sabo    
Dekan Ekumenickej a pastoračnej služby AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
     20. - 21. 11. 2018
   Odborný seminár: "Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania prísl. voj. riadenia LP..." (Výcviková org. pre RLP CV AOS)
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. novembra 2018   (123956)