Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 18. 02. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   


AOS sa prezentuje na stredných školách
 
    Na požiadanie Obchodnej akadémie (OA) z Trnavy sa 12 kadetov 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl zúčastnilo branno-športového podujatia, ktoré organizovalo vedenie trnavskej školy pre svojich cca 50 študentov dňa 18. 9. 2018 v Tatranskej Lomnici.

    Kadeti AOS metodicky a prakticky pod vedením veliteľov mjr. Ing. Kristiana Szuperáka a nrtm. Pavla Sekana koordinovali a viedli činnosť študentov na 5 vytvorených pracoviskách, a to: hod granátom na terče, topografická orientácia na mapách, rchbo (so zameraním na prostriedky individuálnej ochrany), ukážky zbraní a ich popis, život v poli (stavba prístreškov, zakladanie ohňa).

    Keďže branná výchova nie je zakotvená do vzdelávacích osnov stredných škôl, vedenie Obchodnej akadémie vyjadrilo prianie, aby sa v rámci „kurzu ochrany života a zdravia“ zintenzívnila spolupráca ich strednej školy s OS SR. V ďakovnom liste z 24. 9. 2018 ocenili pedagógovia i študenti OA Trnava vysoko profesionálny prístup vojakov z AOS pri športovo-brannom dni a požiadali AOS o opakovanie akcie v budúcom školskom roku.

    Mjr. Ing. Kristian Szuperák a 3 kadeti AOS sa následne 19. 9. 2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove a to za účelom prezentácie Akadémie ozbrojených síl. Uvedená Spojená škola plánuje v roku 2019/2020 otvoriť pre absolventov ZŠ nový študijný odbor „Ochrana osôb a majetku“, v rámci čoho plánuje perspektívne pripravovať personál aj pre silové rezorty.
  
  
  
 >   text: -hg-    
foto: mjr. Ing. Kristián Szuperák    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     19. 2. 2019
    Deň otvorených dverí
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. februára 2019   (19309)