Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 09. 2018        
 Hlavná stránka


Promócie UTV v akademickom roku 2017/2018
 
    Dňa 21. 6. 2018 sa v aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika konala slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku pri AOS. V Akademickom roku 2017/2018 svoje štúdium ukončilo 57 absolventov UTV v študijných odboroch: anglický jazyk pre začiatočníkov, anglický jazyk pre pokročilých, dejiny umenia a počítače a internet pre začiatočníkov.

    Z rúk prorektora pre vzdelávanie doc. Ing. Petra Spilého, PhD., si osvedčenia o absolvovaní príslušného študijného odboru prevzalo 32 z nich. Slávnostnej promócie sa ako hostia zúčastnili: prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., vedúci odboru školstva MsÚ Liptovský Mikuláš doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., predseda krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline a okresnej organizácie v Liptovskom Mikuláši Dr. Michal Kotian, predseda Klubu vojenských dôchodcov Liptov RSDr. Peter Kramarčík, ako aj riaditeľ centra vzdelávania AOS plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. a náčelník oddelenia odborných kurzov pplk. Ing. Milan Švrlo.

    Na slávnostnom akte nechýbali ani lektori jednotlivých študijných odborov: Mgr. Mária Vargová, PhDr. Karol Maliňák, PhD. a Mgr. Radoslav Vrbenský.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   Ing. Anna Žuffová    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 10. 9. - 21. 9. 2018
   Medzinárodný kurz BASIC ATC PROCEDURE COURSE
   - 17. 9. - 28. 9. 2018
   Veliteľsko - štábne cvičenie CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018"
   - 20. 9. - 21. 9. 2018
   Strelecký trenažér SC:
21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (panelová plocha)
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov na Lešti
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2018   (50206)