Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Inžinierske a magisterské promócie v AOS
 
    V aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) bolo 3. júla 2018 slávnostne promovaných 68 mladých poručíkov Ozbrojených síl SR, ktorí splnili požiadavky 2. stupňa externého vysokoškolského štúdia. Vysokoškolské diplomy si prevzali z rúk rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru CSc. V akademickom roku 2017/2018 absolvovali dvojročné štúdium v nasledovných študijných programoch: Bezpečnosť a obrana štátu (magisterské štúdium), Vojenské spojovacie a informačné systémy, Výzbroj a technika ozbrojených síl – elektrotechnické systémy, Výzbroj a technika ozbrojených síl - strojárstvo, Zbrane, munícia a mobilná technika (inžinierske štúdium). Noví magistri a inžinieri ukončili pred dvomi rokmi bakalársky stupeň denného vysokoškolského štúdia na AOS a ako poručíci pôsobili už v útvaroch ozbrojených síl v celej SR. 2. stupeň vysokoškolského vzdelania dosiahli externým štúdiom.

    Inžinierske a magisterské promócie sa v tomto roku spojili so 45. výročím zriadenia vysokého vojenského školstva na Liptove. Ako uviedol rektor: “Je to doba, ktorá vytvorila priestor pre základnú sumu poznatkov a skúseností v súvislosti s optimálnou organizáciou a obsahom štúdia. To viedlo k tomu, že akadémia prechádza na súvislé 5-ročné denné štúdium“. Konštatoval, že ambíciou školy je garantovať vysoký štandard výučby svojich študentov a vytvárať podmienky pre jej rozvoj z dlhodobého hľadiska.

    Rektor pri promočnom akte udelil vecný dar a dekrét najlepšieho študenta v študijnom programe:
    por. Mgr. Jakubovi Murčekovi (študijný program Bezpečnosť a obrana štátu), por. Ing. Andrejovi Fedákovi, (študijný program Vojenské spojovacie a informačné systémy), por. Ing. Martinovi Škultétymu (študijný program Výzbroj a technika ozbrojených síl, strojárstvo) a rtm. Ing. Pavlovi Hornému (študijný program Výzbroj a technika ozbrojených síl – elektronické systémy).

    Ako vzor študentom uviedol gen. Milana Rastislava Štefánika, jeho húževnatosť a cieľavedomosť plniť si svoje sny a predsavzatia a doplnil, že absolvovanie vysokoškolského štúdia predstavuje len jeden z krokov ich ďalšieho osobnostného rozvoja.
  
  
  
  
   Ďalšie fotografie (-ds-)
     Slávnostné promócie
     Štátne záverečné skúšky
  text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89904)