Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 13. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Pripravenosť AOS na zasadnutie AVT panelu
 
    Rektor Akadémie ozbrojených síl (AOS) doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. prijal 18. 10. 2018 Dr. Veroniku Gumpinger, asistentku AVT (Applied Vehicle Technology) panelu z CSO STO NATO Paríž (Francúzsko). Jej návšteva v AOS a regióne Liptova sa zamerala na kontrolu materiálnej, technickej a organizačnej pripravenosti a dodržanie podmienok NATO pre zasadnutie AVT panelu v máji 2019 v Akadémii ozbrojených síl. Panel CSO STO (Organizácia pre vedu a techniku) NATO je najväčšie vedecké fórum pre výskum v oblasti obrany a bezpečnosti, poskytuje inovácie, poradenstvo a vedecké riešenia pri neustále sa meniacich potrebách Aliancie.

    Veroniku Gumpinger spravádzala doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD., docentka Katedry strojárstva AOS, ktorá je zároveň zástupkyňou Slovenska v AVT paneli a garantom organizácie uvedeného podujatia, ktorého sa zúčastní približne 350-400 zástupcov z pracovných výborov a pracovných skupín panelu zo spojeneckých a partnerských krajín. Doc. Kuffová bola v minulom roku ocenená v rámci AVT panelu cenou „Young Contributor Award“.

    Veronika Gumpinger na stretnutí s rektorom AOS vyjadrila spokojnosť s mierou pripravenosti slovenskej strany na uvedené podujatie.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23773)