Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 20. 08. 2019        
 Hlavná stránka

Pracovná návšteva z Ľvova
 
    V rámci aktivít Programu skvalitňovania obranného vzdelávania (NATO DEEP Ukrajina) uskutočnili 7. júna 2018 krátku pracovnú návštevu Akadémie ozbrojených síl (AOS) zástupcovia Národnej akadémie pozemných síl z Ľvova (Ukrajina) - plk. Oleksii Krasiuk, zástupca veliteľa školy pre vzdelávanie, pplk. Andrej Shchehov a Mykola Platonov. Ukrajinských hostí v AOS prijal rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.

    Cieľom návštevy Ukrajincov bolo získať informácie k pripravovanej transformácii ich vojenskej školy na taký systém vzdelávania, ktorý ju posunie do európskeho vysokoškolského priestoru.

    Preto sa v AOS zaujímali o aplikáciu cieľov a priorít Bolonského procesu do systému prípravy kadetov AOS a o zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (Vnútorný systém kvality na AOS od r. 2016).

    Ukrajinskí hostia sa v rámci návštevy AOS zoznámili aj s Medzinárodným kurzom pre štábnych dôstojníkov (ISOC), kde ich plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD., riaditeľ Centra vzdelávania AOS, oboznámil s jeho úlohami a procesom akreditácie AOS na štandardy NATO a transformácie kurzu na štandardy pozemných síl USA . Prezreli si aj Simulačné centrum AOS.

    K transformačnému procesu ľvovskej akadémie pozemných síl prispela Akadémia ozbrojených síl v rokoch 2015-2017, kedy príslušníci kurzu ISOC vykonali v Ľvove 3 mobilné krátkodobé kurzy MDMP v rámci Aliančného programu skvalitňovania obranného vzdelávania (NATO Defense Education Enhancement Programme – DEEP), ktorých sa zúčastnilo 79 ukrajinských dôstojníkov.
  
        
  
>
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     5. 8. - 20. 9. 2019
   Základný výcvik kadetov 1. ročníka (ZVaMD Martin)
 
     28. 8. a 12. 9. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. augusta 2019   (38458)