Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Pracovná návšteva z USA, štátu Indiana
 
    31. mája 2018 uskutočnili pracovnú návštevu v Akadémii ozbrojených síl piati príslušníci Národnej gardy štátu Indiana (NGI) vedení mjr. Courtisom W. Madsenom. Návšteva AOS bola súčasťou programu logistického cvičenia Brigády bojového zabezpečenia PS OS SR s názvom LOGEX 2018, ktorého sa Američania zúčastňovali ako pozorovatelia.

    Príslušníkov NGI privítal na pôde AOS v priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) v zastúpení rektora prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prorektor pre vedu, ktorý v úvode svojho vystúpenia vyzdvihol pomoc Národnej gardy štátu Indiana pri transformácii kurzu ISOC.

    V úvodnej prezentácii a následnej diskusii bola príslušníkom NGI predstavená štruktúra, poslanie a hlavné úlohy AOS ako jedinej vojenskej vysokej školy na Slovensku. Veliteľ kurzu ISOC pplk. Ing. Jozef Wesselényi, PhD. v svojej prezentácii objasnil obsahovú náplň a zapojenie kurzu do vzdelávania príslušníkov ozbrojených síl krajín NATO, partnerských krajín a krajín zapojených do programu DEEP (Defence Education Enhacement Program).

    Plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD., riaditeľ centra vzdelávania ozrejmil hosťom z NGI, že spolupráca školy a NGI sa úspešne rozvíja od roku 2015. Zakotvená je v neskoršom Memorande o porozumení medzi MO SR a NG štátu Indiana (august 2017), v ktorom rezonuje spolupráca v oblasti vojenskej odbornej prípravy (Professional Military Education) a transformácie kurzu ISOC, že uvedená spolupráca významnou mierou prispela k úspešnej akreditácii AOS podľa štandardov NATO a transformácii kurzu ISOC z britských štandardov rozhodovacieho a plánovacieho procesu na taktickej úrovni (Army Field Manual Command and Staff Procedures) na štandardy pozemných síl USA.

    Na záver návštevy si hostia z NGI v sprievode riaditeľa Simulačného centra AOS pplk. Ing. Aurela Sabó, PhD. prezreli priestory tohto centra a oboznámili sa s jeho zapojením do medzinárodných cvičení a výcviku kadetov a príslušníkov OS SR.
  
        
  
  
    text, foto: -hg-, -mch-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23433)