Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 19. 12. 2018        
 Hlavná stránka


Modul Operačné umenie na Univerzite vojenského umenia vo Varšave
 
    V dňoch 5. novembra až 15. novembra 2018 sa dvaja príslušníci Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl mjr. Ing. Jozef Kuchta a kpt. Ing. Jaroslav Kompan zúčastnili modulu Operačné umenie v rámci Vyššieho operačno-strategického kurzu Univerzity vojenského umenia vo Varšave. Uvedený modul viedol profesor Milan Vego z Námornej vojnovej školy, Newport (USA).

    Profesor Vego je uznávaná vedecká kapacita v oblasti operačného umenia a teórie vedenia spoločných operácií s viac ako 300 vedeckými výstupmi. Celkovo bol modul zameraný na objasnenie teórie operačného umenia a jej pretavenie do praxe vykonaním prípadovej štúdie Yom Kippur vojny. Jednotlivé časti tohto modulu predstavovali tematické bloky operačného plánovacieho procesu. „Tieto bloky operačného plánovacieho procesu boli najprv vysvetlené teoreticky. Následne boli vytvorené skupiny študentov predstavujúce časti štábu na operačnej úrovni velenia, ktoré boli v rámci cvičenia zodpovedné za vytváranie požadovaných výstupov a tým mali možnosť potvrdiť pochopenie teoretického výkladu“, uviedol kpt. Kompan.

    V závere modulu riadiaci funkcionári Univerzity vojenského umenia vyjadrili spokojnosť s úrovňou modulu, možnosťou podrobne sa oboznámiť s plánovacím procesom používaným v rámci NATO na operačnej úrovni velenia, ako aj nutnosťou podieľať sa na ďalších aktivitách v rámci iniciatívy V4 "PME Education Enhancement", ktorej prvotným cieľom je pripraviť inštruktorov kurzov plánovacích procesov na operačnej úrovni NATO.
  
  
  
    text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. decembra 2018   (18348)