Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Ocenenie zo Slovenského zväzu biatlonu
 
    Slovenský zväz biatlonu (SZB) udelil Mgr. Dušanovi Litvovi, PhD., vedúcemu Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl, zlatý odznak Slovenského zväzu biatlonu za celoživotný prínos pre biatlon, a to pri príležitosti životného jubilea (60). Ocenenie bolo Mgr. Litvovi udelené na Valnom zhromaždení SZB (28. 4. 2018) a osobne mu ho odovzdal prezident SZB Tomáš Fusko dňa 20. októbra 2018 na zasadnutí trénerskej komisie SZB v Banskej Bystrici.

    Mgr. Litva vykonával 20 rokov rôzne funkcie v Slovenskom zväze biatlonu. Pracoval v technickej komisii zväzu, kde sa podieľal na kreovaní pravidiel SZB, je garantom pre školenia trénerov biatlonu, predsedal komisii pre kluby SZB a prispel k rozvoju ich činnosti, spolu zakladal tréningové stredisko biatlonu v SLŠ v Liptovskom Hrádku. Publikoval poznatky z oblasti tréningového procesu v biatlone, je spoluautorom knihy „20 rokov, 20 presných zásahov“. Od roku 1995 rozvíjal tréningovú činnosť v oblasti biatlonu na Akadémii ozbrojených síl, so študentmi dosiahol úspešné výsledky v armádnych, akademických i reprezentačných súťažiach.
  
        
    text, foto: -hg-    
  Výber z archívu AOS:
  
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87525)