Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 19. 09. 2019        
 Hlavná stránka

Ocenenie zo Slovenského zväzu biatlonu
 
    Slovenský zväz biatlonu (SZB) udelil Mgr. Dušanovi Litvovi, PhD., vedúcemu Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl, zlatý odznak Slovenského zväzu biatlonu za celoživotný prínos pre biatlon, a to pri príležitosti životného jubilea (60). Ocenenie bolo Mgr. Litvovi udelené na Valnom zhromaždení SZB (28. 4. 2018) a osobne mu ho odovzdal prezident SZB Tomáš Fusko dňa 20. októbra 2018 na zasadnutí trénerskej komisie SZB v Banskej Bystrici.

    Mgr. Litva vykonával 20 rokov rôzne funkcie v Slovenskom zväze biatlonu. Pracoval v technickej komisii zväzu, kde sa podieľal na kreovaní pravidiel SZB, je garantom pre školenia trénerov biatlonu, predsedal komisii pre kluby SZB a prispel k rozvoju ich činnosti, spolu zakladal tréningové stredisko biatlonu v SLŠ v Liptovskom Hrádku. Publikoval poznatky z oblasti tréningového procesu v biatlone, je spoluautorom knihy „20 rokov, 20 presných zásahov“. Od roku 1995 rozvíjal tréningovú činnosť v oblasti biatlonu na Akadémii ozbrojených síl, so študentmi dosiahol úspešné výsledky v armádnych, akademických i reprezentačných súťažiach.
  
        
    text, foto: -hg-    
  Výber z archívu AOS:
  
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. septembra 2019   (66156)