Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 14. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Kurz pre výkon sociálnych služieb, poradenstvo a kvalitu života
 
    Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl organizovala v dňoch 23. - 27. 4. 2018 v spolupráci s MO SR a katedrou manažmentu pilotný kurz pre príslušníkov rezortu obrany, ktorí budú od roku 2020 vykonávať funkciu „Odborník na sociálne služby, poradenstvo a kvalitu života“ v súlade s informačnou správou č. SEĽUZ-57-25/2017 OdSP 12. 10. 2017. Kurzu sa zúčastnili zástupcovia regrutačných stredísk, Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin a útvarov OS SR. Jeho cieľom bolo oboznámiť účastníkov so sociálnou politikou zakotvenou v dokumentoch EÚ, NATO a OSN, s výsledkami výskumov rezortu obrany SR v oblastiach kvality života vojenských profesionálov. Kurz špecifikoval pozíciu a právomoci pre vojenskú odbornosť M10 čísla špecializácie 473 „odborník na sociálne služby a poradenstvo“ v OS SR.

    Lektormi tejto vzdelávacej aktivity boli učitelia katedry spoločenských vied a jazykov (SVaJ) - doc. RSDr. Jozef Matis, CSc., PhDr. Miroslav Kmošena, PhD., PhDr. Mária Martinská, PhD., ďalej z katedry manažmentu - doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., Ing. Soňa Jirásková, PhD., veliteľ CIMIC Martin - mjr. Ing. Jaroslav Kostrej a zo SEĽUZ MO SR mjr. PhDr. Pavel Czirák, PhD.

    „Ako výzva pre ďalšiu prípravu odborníkov v tejto oblasti sa ukázala potreba spolupráce civilného a vojenského sektoru v oblasti sociálnej pomoci a poradenstva“, uviedla PhDr. Martinská z Katedry SVaJ AOS.
  
        
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
     20. - 21. 11. 2018
   Odborný seminár: "Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania prísl. voj. riadenia LP..." (Výcviková org. pre RLP CV AOS)
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. novembra 2018   (123793)