Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Logistika I
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa konal v dňoch 19. - 23. marca 2018 odborný kurz Logistika I. Kurz organizovala Katedra manažmentu a Centrum vzdelávania AOS. Zúčastnilo sa ho 21 príslušníkov OS SR, ktorí vykonávajú funkcie v odbornosti L 10 (logistika) na taktickom stupni. Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom teoretické a praktické zručnosti v oblasti všeobecnej a predovšetkým vojenskej logistiky s hlavným dôrazom na implementáciu princípov a zásad logistickej teórie a praxe do podmienok OS SR, tiež rozšíriť všeobecné poznatky účastníkov z interných normatívnych aktov, vytyčujúcich základný rámec plnenia úloh v logistike OS SR.

    Odborným garantom kurzu bol doc. Ing. Miroslav Školník, PhD. z Katedry manažmentu AOS. Lektorský tím kurzu tvorili odborní učitelia tejto katedry a externí lektori, pplk. Ing. R. Mede (Odb.Log.ŠPO), plk. Ing. J. Ševčík, (ÚLZ), plk. Ing. M. Murárik (PS) a ďalší. Plk. J. Ševčík sa v kurze zaoberal aktuálnymi novými materiálmi a dokumentmi spracovanými v logistike OS SR a koncepciou rozvoja logistických spôsobilostí v rezorte obrany.

    Odborný obsah kurzu v širšom rozmere zahrnul problematiku využitia inputovo-outputových metód, outsourcingu v logistike OS SR, materiálového manažmentu, využívania IIS (SAP) v praxi. Kurz sa ďalej zaoberal otázkami servisných služieb zavádzaných v jednotlivých stupňoch OS SR, aktuálnymi úlohami logistiky VzS a Ps OS SR, zahrnul tiež projektové riadenie v logistike OS SR a komunikačné zručnosti manažéra v logistike.

    Kurz bol ukončený záverečným preskúšaním a dotazníkom spätnej väzby. Certifikáty o jeho absolvovaní účastníkom odovzdal garant kurzu doc. Školník, ktorý kladne zhodnotil zvýšený záujem vysokých funkcionárov logistiky OS SR o prípravu nových nastupujúcich odborníkov L 10 na základné funkcie v OS SR. Uviedol: „Spolupráca Katedry manažmentu AOS s funkcionármi riadiacich zložiek logistiky OS SR je predpokladom kvalitnejšieho vzdelávania a prípravy nových, začínajúcich odborníkov logistiky. V takejto spolupráci, pri prepojení teórie a praxe, sa dosiahne kvalitné plnenie čoraz náročnejších úloh zo strany odborníkov na funkciách L 10 v OS SR“.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23380)