Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 19. 04. 2018        
 Hlavná stránka


Logistika I
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa konal v dňoch 19. - 23. marca 2018 odborný kurz Logistika I. Kurz organizovala Katedra manažmentu a Centrum vzdelávania AOS. Zúčastnilo sa ho 21 príslušníkov OS SR, ktorí vykonávajú funkcie v odbornosti L 10 (logistika) na taktickom stupni. Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom teoretické a praktické zručnosti v oblasti všeobecnej a predovšetkým vojenskej logistiky s hlavným dôrazom na implementáciu princípov a zásad logistickej teórie a praxe do podmienok OS SR, tiež rozšíriť všeobecné poznatky účastníkov z interných normatívnych aktov, vytyčujúcich základný rámec plnenia úloh v logistike OS SR.

    Odborným garantom kurzu bol doc. Ing. Miroslav Školník, PhD. z Katedry manažmentu AOS. Lektorský tím kurzu tvorili odborní učitelia tejto katedry a externí lektori, pplk. Ing. R. Mede (Odb.Log.ŠPO), plk. Ing. J. Ševčík, (ÚLZ), plk. Ing. M. Murárik (PS) a ďalší. Plk. J. Ševčík sa v kurze zaoberal aktuálnymi novými materiálmi a dokumentmi spracovanými v logistike OS SR a koncepciou rozvoja logistických spôsobilostí v rezorte obrany.

    Odborný obsah kurzu v širšom rozmere zahrnul problematiku využitia inputovo-outputových metód, outsourcingu v logistike OS SR, materiálového manažmentu, využívania IIS (SAP) v praxi. Kurz sa ďalej zaoberal otázkami servisných služieb zavádzaných v jednotlivých stupňoch OS SR, aktuálnymi úlohami logistiky VzS a Ps OS SR, zahrnul tiež projektové riadenie v logistike OS SR a komunikačné zručnosti manažéra v logistike.

    Kurz bol ukončený záverečným preskúšaním a dotazníkom spätnej väzby. Certifikáty o jeho absolvovaní účastníkom odovzdal garant kurzu doc. Školník, ktorý kladne zhodnotil zvýšený záujem vysokých funkcionárov logistiky OS SR o prípravu nových nastupujúcich odborníkov L 10 na základné funkcie v OS SR. Uviedol: „Spolupráca Katedry manažmentu AOS s funkcionármi riadiacich zložiek logistiky OS SR je predpokladom kvalitnejšieho vzdelávania a prípravy nových, začínajúcich odborníkov logistiky. V takejto spolupráci, pri prepojení teórie a praxe, sa dosiahne kvalitné plnenie čoraz náročnejších úloh zo strany odborníkov na funkciách L 10 v OS SR“.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  17. 4. - 20. 4. 2018
   Strelecký trenažér:
- 21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Blokový výcvik kadetov AOS vo VVP Kamenici nad Cirochou
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2018   (41366)