Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 15. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Krízový manažment, IZS a CO
 
    Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl (AOS) realizovala v spolupráci s centrom vzdelávania akadémie kurz s názvom „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém a civilná ochrana“. Kurzu sa zúčastnilo 18 príslušníkov rezortu obrany SR.

    „Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť jej účastníkov s problematikou krízového manažmentu, terminológiou, pôsobnosťou, členením, úlohami a používanými nástrojmi, ktoré sú predurčené na riešenie krízových situácií“, uviedol hlavný lektor kurzu Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Kurz bol rozčlenený na tematické bloky, ktoré viedli hlavný lektor Ing. Vladimír Andrassy, PhD., ďalej PhDr. Miroslav Kmošena, PhD., Ing. Ján Marek (všetci traja z AOS), pplk. PhDr. Eva Krajčiová (HaZZ L. Mikuláš), Ing. Peter Šofranko (OÚ Spišská Nová Ves). Obsah poskytol účastníkom prehľad o základných pojmoch a úlohách krízového manažmentu, priblížil psychologické aspekty krízových situácií, informoval o Integrovanom záchrannom systéme - spôsobe jeho vytvárania a organizácie, tiež o Strategickom centre krízového manažmentu v rezorte obrany SR a jeho úlohách a rozobral aj civilnú ochranu, jej zásady, štruktúru, spôsoby plnenia úloh a ich plánovania.

    K špecifickým témam patrili - Civilná ochrana z pohľadu okresného úradu, Využitie IKT v príprave krízových manažérov.

    Na záver kurzu obdržali účastníci osvedčenia o jeho absolvovaní z rúk doc. Ing. Pavla Bučku, CSc., zastupujúceho vedúceho katedry bezpečnosti a obrany.
  
                
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. októbra 2019   (8029)