Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka


Spoločné cvičenie zamerané na horolezectvo
 
    Vo Vysokých Tatrách sa v dňoch 6. - 10. 8. 2018 uskutočnilo spoločné cvičenie Vzdušných síl Armády Českej republiky a Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl zamerané na horolezectvo.

    Výcvik zahrnul zdokonaľovanie horolezeckých a záchranárskych techník, výmenu skúseností a metodických postupov. Cvičenia sa zúčastnilo celkom 7 frekventatov úrovne RCI (Rock Climbing Instructor) z Akadémie ozbrojených síl, vojenských útvarov zo Starej Boleslavy, Strakoníc a leteckých základní Praha - Kbely a Sedlec - Vícenice. Metodicky na cvičenie dohliadal horský vodca z Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky.

    V úvode cvičenia boli pod vedením vedúceho podujatia čat. Jirka Šťastného zopakované postupy samozáchrany lanového družstva zo steny, vybudovania bezpečných stanovíšť, správneho osádzania istiacich bodov a zhotovovania improvizovaných transportných prostriedkov. V nasledujúcich dňoch sa frekventanti rozdelili do 4 lanových družstiev a venovali sa zdolávaniu stien v horolezeckej obtiažnosti III až VI stupnice UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme), pričom sa zamerali na správne plánovanie túry, na rozhodovanie a čítanie schém, vedenie a orientáciu v teréne, vedenie horolezeckej túry na lane, umiestňovanie istiacich bodov, orientáciu v stene a bezpečné zlaňovanie. Absolvovali nasledovné túry: Volia veža 2355 m n.m. (J rebro, III UIAA, 400 m, Štaflovka, V UIAA, 200 m, Stanislawského cesta, V UIAA, 250 m), Žabí kôň, 2300 m n.m. (V rebro, III UIAA, 250 m), Malý Ošarpanec 2327 m n.m. (Komín Komarnických III UIAA s pokračovaním hrebeňa Ošarpancov 400 m, Plškova cesta VI - UIAA 200 m).

    Vo večerných hodinách nasledovali prednášky a opakovanie metodiky. Vedúci cvičenia kladne hodnotil kondíciu, angažovanosť a výborné horolezecké zručnosti zúčastnených, ktorí tým obhájili a potvrdili úroveň RCI.
  
  
  
    text, foto: Mgr. Ján Pápay, PhD.     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87508)